Prof. Radosław Wiśniewski Osobowością Warmii i Mazur

Radosław Wiśniewski
Prof. Radosław Wiśniewski, były dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa otrzymał tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur 2016 w kategorii "nauka".

Statuetki Osobowość Roku przyznaje od 1994 r. Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu. Wyróżnia w ten sposób osoby szczególnie zasłużone w dziedzinie nauki, kultury, działalności społecznej na rzecz rozwoju oraz promowania naszego regionu. Tegoroczna gala Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu odbyła się 31 marca w Centrum Konferencyjnym w Kortowie. Uroczystość poprowadził Waldemar Klocek, który został wybrany w ubiegłym roku na prezesa klubu. Statuetki i tytuły zostały wręczone w pięciu kategoriach: działalność humanitarna, sport, edukacja, nauka i tytuł honorowy.

Tytuł Osobowość Roku Warmii i Mazur w kategorii nauka otrzymał prof. Radosław Wiśniewski, były dziekan Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa, a obecnie dyrektor Departamentu Polityki Geoinformacyjnej w Ministerstwie Cyfryzacji (więcej informacji o tym w artykule "Dziekan R. Wiśniewski dyrektorem departamentu w Ministerstwie Cyfryzacji") .

Warmińsko-Mazurski Klub uhonorował go za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasług w statystycznej analizie i modelowaniu rynku nieruchomości z wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji oraz prognozowania w systemie gospodarki nieruchomościami, a także za działalność promocyjną na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce i na arenie międzynarodowej.

- Odbieram tę nagrodę, jako wyróżnienie indywidualne, ale też jako wyróżnienie olsztyńskiej geodezji i kartografii, której jestem reprezentantem. Po 50-60 latach rozwoju jesteśmy doceniani i wyróżniani. Na tej sali jest kilka dobrych dusz, które pomagały mi, ale również Uniwersytetowi Warmińsko-Mazurskiemu. Pracowały na to, co teraz widzimy i na pozycję uczelni. Nie byłbym sobą gdybym tego nie powiedział: dziękuję panie rektorze, bo pan mi zawsze pomagał , dziękuję bardzo - podkreślił prof. Radosław Wiśniewski. - Nie chciałem długo mówić na scenie, ale UWM to 20 lat mojego życia. 1 grudnia 1997 roku przyszedłem tutaj do pracy. Przez te lata pracowaliśmy nad tym, za co dzisiaj dostałem wyróżnienie. Tu podziękowania dla moich kolegów, bo ta statuetka dla was jest - dodał po gali prof. Radosław Wiśniewski.

Honorową statuetkę Osobowość Warmii i Mazur 2016 odebrał Mateusz Morawiecki - wicepremier, minister rozwoju i finansów. Tytuł otrzymał za wybitne dokonania na rzecz gospodarki wolnorynkowej, za skuteczne inicjatywy przy ściąganiu inwestorów zagranicznych do Polski, za podjęcie działań na rzecz likwidacji bezrobocia i ubóstwa, a także za zjednoczenie wielu osób i organizacji wokół wiary w sukces gospodarczy kraju.

W kategorii działalność humanitarna wyróżnienie odebrała Ewa Błaszczyk - za wspaniałe dokonania i działalność humanitarną na rzecz osób po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin, a także w podziękowaniu za współpracę przy utworzeniu Kliniki Neurorehabilitacyjnej „Budzik" dla dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Olsztynie.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie żeglarskim, wielokrotne zwycięstwa w mistrzostwach Europy oraz świata, za działania promocyjne na rzecz regionu warmińsko-mazurskiego, a także za krzewienie patriotycznych postaw wśród dzieci i młodzieży w kategorii sport tytuł otrzymał Karol Jabłoński.

Kapituła konkursu uhonorowała także Państwową Szkołę Muzyczną I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie. Teresa Taradejna - dyrektor szkoły odebrała statuetkę w kategorii edukacja za wspaniałe osiągnięcia wychowawcze i edukacyjne w kształtowaniu charakterów dzieci i młodzieży w ponad 70-letniej historii Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie, a także za udział, współzawodnictwo i nagrody w wielu wydarzeniach kulturalnych, festiwalach, konkursach, koncertach i przesłuchaniach uczniów szkół muzycznych.

Laureatami poprzednich edycji konkursu Osobowość Roku Warmii i Mazur w kategorii nauka są: prof. dr hab. Andrzej Krankowski, prof. Dariusz Kucharczyk, prof. Jan Jankowski, prof. Jan Kucharski, prof. Wojciech Maksymowicz, dr Aleksander Socha, prof. Stanisław Achremczyk, prof. Andrzej Koncicki, prof. Tomasz Janowski, prof. Zbigniew Śmietana, prof. Stefan Smoczyński, prof. Tadeusz Iwiński, prof. Lubomir Włodzimierz Baran, prof. Ryszard Górecki, prof. Tadeusz Krzymowski, prof. Andrzej Hopper, prof. Mirosław Łuczyński, prof. Mirosław Krzemieniewski.

Gala Osobowość Roku Warmii i Mazur odbyła się po raz 24. W części artystycznej wystąpili wokalista Jerzy Grzechnik z teatru "Buffo" z zespołem oraz zespoły Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Olsztynie w tym Dziewczęcy Chór "Cantabile" pod dyrekcją Agaty Wilińskiej.

Sylwia Zadworna

 

 

w kategorii