Psychologia z prestiżowym certyfikatem EuroPsy

Studenci I roku psychologii podczas warsztatów
Psychologia to nowy kierunek, uruchomiony w tym roku akademickim na Wydziale Nauk Społecznych UWM, ale już doceniony. Otrzymał prestiżowy certyfikat Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych EFPA - EuroPsy.

To ogromne osiągnięcie Wydziału Nauk Społecznych. Certyfikat poświadcza, że program kształcenia spełnia bardzo wyśrubowane europejskie standardy.

- Swoje podziękowania kieruję do zespołu naszych psychologów pod kierownictwem prof. Beaty Krzywosz-Rynkiewicz. Nasz młody kierunek został doceniony bardzo ważnym certyfikatem. Warto podkreślić, że wśród 40 uczelni w kraju, które kształcą psychologów, tylko 10 ma ten certyfikat. Są to uczelnie o dużej renomie i długiej tradycji kształcenia psychologów, m.in. Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Warszawski czy Uniwersytet Gdański - podkreśla prof. Joanna Ostrouch-Kamińska, dziekan Wydziału Nauk Społecznych UWM.

Psychologia od wielu lat jest jednym z najchętniej wybieranych kierunków studiów na polskich uczelniach. O jedno miejsce walczy tu kilku kandydatów. 

Koordynatorką kierunku psychologia na UWM i członkinią zespołu, który opracowywał program kształcenia jest dr hab. Beata Krzywosz-Rynkiewicz, prof. UWM, wchodząca w skład prezydium zarządu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Ambicją i celem zespołu było właśnie przygotowanie programu studiów tak, aby spełniał standardy kształcenia Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Psychologicznych (EFPA) EuroPsy i uzyskanie tego certyfikatu.

- W kształceniu psychologów kluczowe jest trzymanie się europejskich standardów. Bardzo mi zależało na tym, aby nasz program studiów te standardy spełniał i aby nasi absolwenci mogli legitymować się przygotowaniem do zawodu na europejskim poziomie. Pomoże im to na rynku pracy zarówno w Polsce, jak i za granicą – mówi prof. Beata Krzywosz-Rynkiewicz.

Program studiów na kierunku psychologia został przygotowany z myślą o tym, aby studenci UWM byli konkurencyjni nie tylko na polskim rynku pracy, ale również europejskim.

Na psychologię UWM przyjął 73 osoby, o jedno miejsce starało się ponad 10 osób.

Na zdj. Studenci I roku psychologii podczas warsztatów. 

 

syla, fot. Janusz Pająk