Przyjdź i daj pomysł!

Jak spopularyzować ideę transplantologii? Jak zwiększyć liczbę potencjalnych dawców? W najbliższy weekend 11-13 października na Wydziale Humanistycznym ruszają warsztaty projektowe Transplant JAM. Przyjdź, daj pomysł! – zachęcają organizatorzy.

Wykładowcy kierunku analiza i kreowanie trendów na Wydziale Humanistycznym UWM biorą udział w projekcie diagnozującym rozwój transplantologii na Warmii i Mazurach. Chcą znaleźć rozwiązania, które pomogą zwiększyć liczbę transplantacji, aby wszystkie procedury oświadczenia woli i zgód na przeszczep były przejrzyste i zrozumiałe. Jednym z etapów projektu będą trzydniowe warsztaty projektowe na Wydziale Humanistycznym oraz w olsztyńskim Spichlerzu MOK. Organizatorzy zapraszają wszystkich, którzy chcą się podzielić pomysłami. Uczestnicy będą pracować w grupach metodami kreatywnymi.

- Założeniem jest znalezienie pomysłów mogących pomóc rozwiązać problemy olsztyńskiej transplantologii. Zapraszamy mieszkańców Olsztyna nie związanych z transplantologią. Skupiamy się na dwóch głównych celach: jak zwiększyć liczbę zgłoszeń wśród lekarzy i jak zmniejszyć liczbę odmów rodzin dawców - mówi dr Piotr Wasyluk z Instytutu Filozofii UWM, wykładowca na kierunku analiza i kreowanie trendów, uczestnik projektu, który poprowadzi zajęcia.

W trzydniowych zajęciach może wziąć udział każdy, bez względu na wiek. Zajęcia trwają od 10.00 do 15.00. W jaki sposób dołączyć do grupy warsztatowej? Wystarczy rejestracja poprzez stronę https://evenea.pl/event/transplantjam.

Warsztaty to druga faza projektu. Z propozycją współpracy zwrócił się do wykładowców z kierunku analiza i kreowanie trendów dr n. med. Lech Adadyński, ordynator Oddziału Transplantologii i Chirurgii Ogólnej i kierownik Warmińsko-Mazurskiego Biura Koordynacyjno-Organizacyjnego ds. Transplantacji. Pierwszym etapem był warsztat diagnostyczny, na którym naukowcy spotkali się z pracownikami Oddziału Transplantologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego, bo tam odbywają się wszystkie zabiegi transplantacyjne z naszego regionu. Na tym spotkaniu naukowcy poznali procedury każdego z etapów transplantacji. Potem rozpoczęły się dokładne badania. Naukowcy robili wywiady z lekarzami, koordynatorami transplantologicznymi, biorcami, rodzinami dawców, studentami medycyny. Analizowali treści internetowe dotyczące transplantacji, trendy, programy nauczania studentów medycyny.

- Co wynika z naszych badań? Wielu ludzi uznaje istotną rolę transplantacji i uważa ją za rodzaj skutecznej terapii ale też, co pokazywały badania, transplantacja to wyparty temat, na który nie bardzo chce się rozmawiać. Wiedza ludzi bardzo często ogranicza się do stereotypów. Wśród lekarzy wiedza o transplantacjach jest dość powierzchowna, z różnych przyczyn. Np. problemem wśród lekarzy jest pojmowanie i stosunek do śmierci mózgowej. To też temat niewygodny – wyjaśnia dr Andrzej Kucner, dyrektor Instytutu Filozofii, uczestnik projektu.

Wyniki badań dr Piotr Wasyluk prezentuje teraz na spotkaniach z koordynatorami transplantacji w całej Polsce, bowiem mała liczba zgłoszeń to problem ogólnopolski. W naszym kraju na 1 mln mieszkańców przypada 13 przeszczepień. Według danych POLTRANSPLANT (Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji) w Polsce w 2018 r. liczba dawców rzeczywistych wyniosła 498.

- Procedury owszem, mamy, problemem jest brak systemu, kultury transplantologicznej a i system medyczny temu nie sprzyja – dodaje dr P. Wasyluk.

Kolejny etap projektu to warsztaty dla mieszkańców Olsztyna. Dlaczego organizatorzy zdecydowali się szukać rozwiązań taką metodą?

- Inne formy promujące transplantologię okazały się nieskuteczne. Np. niewystarczające okazały się działania firm zajmujących się komunikacją marketingową. Efekt jest mizerny. My podchodzimy do tego zgodnie z zasadami projektowania usług, czyli za pomocą warsztatów, badania użytkowników – odpowiada dr A. Kucner.

Naukowcy w dalszym etapie planują też warsztaty dla lekarzy i koordynatorów transplantacji

Zespół projektowy pracujący nad zagadnieniem liczy kilkanaście osób. Oprócz naukowców z UWM, w jego skład wchodzą lekarze – m.in. dr n. med. Lech Adadyński; dr Marta Leszczyńska, regionalny koordynator ds. transplantacji z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego; Anna Kleszcz, pielęgniarka z oddziału transplantologicznego.

Małgorzata Hołubowska