Przyciągnąć młodzież do Olsztyna

wiodok ekranu monitora z uczestnikami spotkania
Jak przyciągnąć i zatrzymać zdolną młodzież w Olsztynie? Nad tym zagadnieniem zastanawiali się uczestnicy spotkania, które 24 marca odbyło się na platformie MS Teams.

Wzięli w nim udział: Piotr Wałejko – przewodniczący RUSS, Mateusz Kowalski - członek prezydium RUSS – jego inicjatorzy oraz prorektorzy - Sławomir Przybyliński i Paweł Wysocki. Uczestniczyli też przedstawiciele wydziałów Nauk Technicznych, Ekonomicznych, Bioinżynierii Zwierząt, Nauki o Żywności i Akademickiego Ośrodka Karier a także ludzie spoza UWM - Katarzyna Zadrożna i Igor Myhan z działu rekrutacji fabryki opon Michelin w Olsztynie oraz Grzegorz Górski – dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie.

- Celem tego spotkania jest m.in. dyskusja nad konkretnymi działaniami mającymi zainteresować uczniów szkół średnich ścieżką rozwoju zawodowego wiodącą przez UWM, aby nie uciekali z Olsztyna. Chcemy również skupić się na działaniach podczas edukacji na uczelni, dzięki którym studenci rozwiną zarówno umiejętności zawodowe jak i społeczne – bardzo ważne w dzisiejszych czasach - wyjaśnił na wstępie Piotr Wałejko.

- O wyborze drogi zawodowej młodzież powinna decydować już w 8. klasie szkoły podstawowej, kiedy wybiera szkołę średnią. Podejmowanie takiej decyzji w klasie maturalnej jest mocno spóźnione - podkreśliła Anna Piotrowska - kierowniczka Akademickiego Ośrodka Karier.

Dlatego dobór uczestników spotkania nie był przypadkowy. Olsztyński Elektronik już od lat współpracuje z Michelinem i Wydziałem Nauk Technicznych UWM. Nauczycielom tej szkoły, znającym możliwości koncernu i WNT, dość łatwo jest wskazać fabrykę jako atrakcyjne miejsce pracy, do którego najlepsza droga wiedzie przez Uniwersytet. WNT również współpracuje z Michelinem prowadząc wspólnie studia dualne i dlatego także potrafi młodzież umocnić w przekonaniu, że Michelin to dobre miejsce pracy.

Studenci proponują, aby na bazie tej współpracy zbudować sieć składającą się ze szkół średnich, firm i różnych wydziałów UWM. Przedstawiciele AOK, WNT, WNE i WBZ wskazali na przykładach, że to już się dzieje.

- Trzeba zatem tę sieć rozszerzyć i skoordynować i przede wszystkim działać. Niech z naszymi partnerami w firmach i szkołach łączy nas wspólnota myśli i działania - zaapelował prof. Sławomir Przybyliński.

Przedstawiciele wydziałów, AOK, Michelin i dyrektor Elektronika oraz studenci z RUSS zawiązali grupę, która spotka się za 2 tygodnie i wspólnie wypracuje sposób działań.

Studenci z RUSS na spotkanie przyszli jednak nie tylko z propozycją pracy nad dalszymi działaniami, ale także z kilkoma pomysłami. Pierwszy to telewizyjna Akademia Ciekawości prezentująca w sposób popularyzatorski osiągnięcia naukowe pracowników, UWM

– To było przykładowe działanie, które już zrealizowaliśmy w pierwszym semestrze. Na jego podstawie możemy planować przyszłe akcje tego typu. Druga to turniej e-sportowy dla młodzieży szkół średnich oraz studentów UWM połączony ze spotkaniami promocyjnymi UWM, który przy okazji może integrować środowisko akademickie i szkoły średnie, poprzez przyjemną i uczciwą rywalizację. Naszym dodatkowym pomysłem jest turniej debat oksfordzkich, czyli wydarzenie, które da możliwość rozwoju osobistego uczniom szkół średnich oraz studentom – uzupełnia przewodniczący.

lek

w kategorii