O prawie pacjenta do samostanowienia. Konferencja na Wydziale Teologii

Katedra Teologii Moralnej i Etyki Wydziału Teologii UWM zaprasza w dniach 23-24.10. na konferencję poświęconą prawu pacjenta do samostanowienia.

Interdyscyplinarna konferencja „Oświadczenie pacjenta pro futuro jako problem medyczny, etyczny, teologiczny i prawny” odbędzie się podczas XIX Dni Interdyscyplinarnych na Wydziale Teologii UWM.

Organizatorzy zachęcają do dyskusji pracowników służby zdrowia, szczególnie anestezjologów, geriatrów i pracowników oddziałów opieki paliatywnej a także filozofów, etyków, teologów na temat medyczno-etycznych problemów związanych z oświadczeniami pacjenta pro futuro

Prawo pacjenta do samostanowienia należy do standardów etycznych współczesnej medycyny. Bez zgody pacjenta lekarz nie może podjąć żadnych działań terapeutycznych. Problem komplikuje się jeszcze bardziej, gdy pacjent pragnie skorzystać ze swej autonomii, usiłując wpłynąć na hipotetyczne decyzje lekarza w przyszłej sytuacji, gdy nie będzie w stanie aktualnie wyrazić swojej woli.

Miejsce: Wydział Teologii UWM, ul. Hozjusza 15,

Organizatorzy:

Katedra Teologii Moralnej i Etyki na Wydziale Teologii UWM

Warmińsko-Mazurska Izba Lekarska we współpracy z: Międzywydziałowym Instytutem Bioetyki w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie, Katedrą i Zakładem Opieki Paliatywnej na UMK w Toruniu/Collegium Medicum w Bydgoszczy, Zakładem Etyki i Filozofii Człowieka na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz Komitetem Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.

w kategorii