Polska Nagroda Innowacyjności 2022 dla UWM!

Podczas IX Polskiego Kongresu Przedsiębiorczości przedstawiciele UWM w Olsztynie odebrali Polską Nagrodę Innowacyjności 2022 r. przyznawaną przez kapitułę Kongresu.

Jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju odbyło się w dn. 14-15 listopada w Krakowie. IX Polski Kongres Przedsiębiorczości to okazja do spotkania m.in. z przedstawicielami nauki, polityki i biznesu. Tematyka tegorocznego wydarzenia obejmowała zagadnienia przede wszystkim związane z nowym obliczem innowacyjnej nauki, biznesem XXI wieku oraz rolą samorządu w Polsce. W czasie Kongresu odbywały się liczne panele dyskusyjne, prezentacje, warsztaty. Był też czas na wręczenie statuetek Polskiej Nagrody Innowacyjności. Nasz Uniwersytet po raz kolejny znalazł się w gronie laureatów - rok temu statuetkę do Olsztyna przywiózł prof. Jerzy Jaroszewski. Tym razem nagrodę odebrali i dostarczyli do Kortowa przedstawiciele Centrum Badań i Projektów, którzy zostali zaproszeni do czynnego udziału w Kongresie.

 

Marta Wangin, koordynator Sekcji Komercjalizacji Wyników Badań w Centrum Innowacji i Transferu Technologii brała udział w panelowej dyskusji pt. "Nie ma przyszłości bez nowoczesności – nowe oblicze nauki". Głównym tematem rozmów był transfer wiedzy i technologii w warunkach akademickich, jak również współpraca centrów transferu technologii z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Zarówno paneliści, jak i słuchacze dyskusji zwracali uwagę m.in. na potrzebę zwiększenia świadomości w środowisku akademickim konieczności właściwej ochrony intelektualnej oraz problem procedur administracyjnych związanych z komercjalizacją wyników badań.

 

CIiTT, red.