Patryk i Piotr z nagrodami za wyniki w nauce i aktywność w kołach naukowych

prof. M. Darewicz, dyr. M. Karwacki, P. Wiśniewski, P. Jakuć
Patryk Wiśniewski i Piotr Jakuć, absolwenci technologii żywności i żywienia człowieka UWM to tegoroczni laureaci nagrody Ecolab. Firma wyróżniła ich za świetne wyniki w nauce i aktywność w studenckich kołach naukowych.

Firma Ecolab, należąca do amerykańskiego koncernu, od kilkunastu lat współpracuje z Wydziałem Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Tradycją jest, że co roku wręcza nagrodę absolwentowi kierunku technologia żywności i żywienia człowieka WNoŻ, osiągającemu znakomite wyniki w nauce i szczególnie aktywnie działającemu w studenckim kole naukowym. W tym roku kapituła nagrody miała trudne zadanie. Musiała wybrać laureata spośród aż 5 kandydatów.

- To nagroda dla tych młodych ludzi, którzy chcą się rozwijać poza dydaktyką. Główne kryterium to dobre wyniki w nauce i aktywne działanie w kołach naukowych potwierdzone publikacjami oraz udział w projektach naukowych. W tym roku osiągnięcia wszystkich kandydatów były bardzo duże, a ich poziom wyrównany. Kapituła wystąpiła więc do dyrekcji Ecolab z prośbą o przyznanie oprócz nagrody głównej także wyróżnienia - wyjaśnia dr Adam Więk, prodziekan ds. studenckich WNoŻ.

W efekcie dyrekcja Ecolab zdecydowała się uhonorować aż 2 absolwentów. Nagrodę główną - laptop- zdobył Patryk Wiśniewski (na zdj. 2. z prawej), a wyróżnienie -też tablet - trafiło do Piotra Jakucia (na zdj. 1. z prawej). Listy gratulacyjne i nagrody wręczył zwycięzcom Marek Karwacki, dyrektor Ecolab 4 grudnia w obecności przedstawicieli władz wydziału.

- To dobre wyróżnienie, bo nagradzamy osoby najbardziej aktywne i kreatywne; w tym roku aż 2. Prowadząc rekrutację do naszej firmy bierzemy pod uwagę kierunek studiów i akurat absolwenci tego wydziału bardzo często trafiają do nas. W moim dziale mleczarskim stanowią np. aż 70% kadry - podkreśla dyrektor M. Karwacki.

Patryk Wiśniewski jest członkiem aż 2 kół naukowych - mikrobiologii oraz higieny żywności i toksykologii. Mimo młodego wieku ma imponujący dorobek naukowy - 10 rozdziałów w monografiach naukowych, 5 referatów wygłoszonych na międzynarodowych seminariach kół naukowych, jest współautorem artykułu o wartości 100 pkt. w międzynarodowym prestiżowym czasopiśmie naukowym,

Piotr Jakuć, przewodniczący Koła Technologów Przetwórstwa Surowców Roślinnych, przewodniczył wydziałowemu samorządowi studenckiemu, 3 razy uczestniczył w międzynarodowym seminarium kół naukowych, jest autorem i współautorem 5 publikacji naukowych, reprezentował też wydział na kongresie bezpieczeństwa żywności w Warszawie. Piotr współorganizował również wydziałowe mikołajki, podczas których prezentowały się wszystkie studenckie koła naukowe działające na Wydziale Nauki o Żywności. Obaj laureaci realizowali również projekt naukowy w 3. edycji studenckiego grantu rektorskiego - Piotr kierował projektem.

- Cieszę się, że zostałem wyróżniony. To piękne zwieńczenie 5 lat studiów. Członkostwo w kole to nie tylko działalność naukowa. To hartowanie charakteru, nauka pracy z ludźmi, zarządzania, kompetencji miękkich, rozszerzenie perspektyw, to nowe pomysły na życie. Nadal współpracuję z kołem, chociaż jestem absolwentem - mówi Piotr Jakuć.

Patryk Wiśniewski kontynuuje naukę na 3. st. studiów. Jest słuchaczem szkoły doktorskiej UWM. Doktorat z mikrobiologii żywności realizuje pod kierunkiem dr hab. Anny Zadernowskiej, prof. UWM.

- Jestem podekscytowany; konkurencja była duża, mieliśmy z kolegą bardzo podobne osiągnięcia. Cieszę się, że wygrałem. Od kiedy zaangażowałem się w działalność koła, chcę się rozwijać naukowo i przekazywać innym wiedzę jako nauczyciel akademicki. Mam chyba manię nauczania, tłumaczenia innym wiedzy. Bardzo mi się to podoba. Bardzo chciałbym zostać na uczelni - podsumowuje Patryk Wiśniewski.

- Serdecznie gratuluję naszym laureatom! Obyśmy mieli jak najwięcej takich studentów - nie kryła radości dziekan prof. Małgorzata Darewicz.

Do tegorocznej nagrody Ecolab kandydowali również: Martyna Rychta, Aleksandra Purkiewicz i Piotr Krasuski.

Ze względu na sanitarne obostrzenia, wręczenie nagród miało skromną oprawę. Władze wydziału zdecydowały, że kolejni donatorzy - przedstawiciele firm Zentis i Tetra Pak - wręczą swoje nagrody osobno, 11 i 18 grudnia.

Koncern Ecolab zajmuje się rozwiązywaniem największych światowych problemów dotyczących zdrowia, żywności, zużycia wody. Firma ma swą siedzibę w stanie Minnesota USA.

mah
na zdj. prof. Małgorzata Darewicz, dyr. Marek Karwacki, Patryk Wiśniewski i Piotr Jakuć