Nowy profesor - Mirosław Karpiuk

Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk
Prof. Mirosław Karpiuk z Wydziału Prawa i Administracji UWM tytuł profesora nauk społecznych w dyscyplinie nauki prawne otrzymał 11 lutego 2021 roku.

Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk studia magisterskie na Wydziale Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji – Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II ukończył w 2001 r. z wyróżnieniem. Tam też uzyskał stopień doktora nauk prawnych w 2007 r. Stopień naukowy doktora habilitowanego uzyskał na Wydziale Bezpieczeństwa Narodowego – Akademia Obrony Narodowej w Warszawie, w roku 2013.

Specjalizuje się w problematyce dotyczącej miejsca administracji publicznej w przestrzeni obronności, bezpieczeństwa i porządku publicznego, a także funkcjonowania krajowego i międzynarodowego systemu cyberbezpieczeństwa. Jest ekspertem Biura Analiz Sejmowych oraz Narodowego Instytutu Samorządu Terytorialnego.

Dotychczasowy dorobek naukowy prof. dr. hab. Mirosława Karpiuka obejmuje ponad 200 publikacji, w tym monografie (m.in. w wydawnictwach z listy Web of Science), rozdziały w monografiach, artykuły (m.in. w czasopismach znajdujących się w bazie Scopus) oraz glosy.

Prof. dr hab. Mirosław Karpiuk wygłosił referaty na ponad 40 konferencjach naukowych, w tym na ok. 20 międzynarodowych. Obecnie jest zatrudniony na stanowisku profesora w Katedrze Prawa Administracyjnego i Nauk o Bezpieczeństwie WPiA UWM w Olsztynie.

opr. syla