Nowa profesor - Anna Doboszyńska

prof. Anna Doboszyńska
Na mocy postanowienia prezydenta RP z 6 kwietnia 2021 r. do grona profesorów tytularnych dołączyła prof. Anna Doboszyńska. Otrzymała tytuł profesora nauk medycznych i nauk o zdrowiu.

Prof. Anna Doboszyńska ukończyła Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1979 r. W czasie pracy zawodowej przeszła wszystkie szczeble kariery naukowej, którą zaczynała jako lekarz stażysta w SP ZOZ i w Szpitalu Petrochemii w Płocku, następnie asystent, adiunkt i docent w Klinice Pulmonologii w Szpitalu Uniwersyteckim w Warszawie przy ul. Banacha. W roku 1986 obroniła pracę doktorską, a w 1997 roku zdała kolokwium habilitacyjne. W czasie pracy w Klinice Pulmonologii zdała także egzaminy specjalizacyjne z chorób wewnętrznych, pulmonologii i alergologii. W roku 2013 jako pierwsza Polka zdała egzamin i uzyskała European Diploma in Adult Respiratory Medicine. Od 2000 r. kierowała oddziałami chorób wewnętrznych i chorób płuc w kilku szpitalach w Warszawie. Od 2012 r., po wygraniu konkursu, jest kierownikiem Kliniki Pulmonologii w Collegium Medicum UWM. W latach 2012-2019 pełniła funkcję kierownika Katedry Pielęgniarstwa UWM. Pełniła także funkcje prodziekana Wydziału Nauki o zdrowiu (WUM) i dziekana Wydziału Nauki o Zdrowiu UWM w latach 2017-2019.

Profesor Anna Doboszyńska jest autorką ponad 100 prac naukowych i popularnonaukowych, a także podręczników dla studentów, rozdziałów w książkach, promotorem kilkudziesięciu prac magisterskich, 10 doktoratów, recenzentem w 3 postępowaniach o nadanie tytułu doktora habilitowanego. Była i jest nadal opiekunem kilkudziesięciu lekarzy specjalizujących się zarówno w chorobach wewnętrznych, jak i pulmonologii i alergologii.

Jednak głównym zainteresowaniem zawodowym prof. Anny Doboszyńskiej jest medycyna praktyczna, leczenie chorych, praca w szpitalu, w przychodni. Pomoc pacjentom i ich rodzinom zawsze stanowiło priorytet w jej pracy.

Profesor Anna Doboszyńska była wielokrotnie nagradzana za osiągnięcia naukowe i organizacyjne. Otrzymała m.in. Złoty Krzyż Zasługi (2012 r.), nagrody indywidualne I stopnia Rektora UWM (2018 r., 2017 r.) i specjalna Rektora WUM (2011 r.).
Hobby prof. Anny Doboszyńskiej są podróże i fotografia. Łącząc oba te zainteresowania z pracą zawodową zorganizowała w 2010 roku praktyki wakacyjne dla studentów WUM w ośrodku dla trędowatych, kierowanym przez dr Helenę Pyz, w Jeevodaya w Indiach, a także brała udział, wraz ze studentami i wolontariuszami w 2011 r. w Polskiej Misji Medycznej dla Polaków na Ukrainie i w Mołdawii.

Oba wyjazdy zostały przedstawione na autorskich wystawach fotograficznych, a jej fotografie ilustrują także wydawane przez nią podręczniki dla studentów i artykuły, nie tylko w prasie medycznej.

opr. syla

w kategorii