Nasza absolwentka z nagrodą dla młodych naukowców

Dr Karolina Nowak, absolwentka ochrony środowiska na Wydziale Kształtowaniu Środowiska i Rolnictwa UWM (2004 r.), obecnie postdoc na Wydziale Geobiotechnologii na Politechnice w Berlinie otrzymała nagrodę LRI Innovative Science w wysokości 100 000 euro.

Jest to jedna z największych w Europie dotacji na badania dla początkujących naukowców. Ceremonia wręczenia nagród odbyła się 20 listopada w Brukseli podczas 21. dorocznych warsztatów Cefic Long-Range Research Initiative (LRI).

Zwycięskie badania dr Nowak mają na celu opracowanie szybkiej i opłacalnej metody badań przesiewowych do testowania trwałości chemikaliów w złożonych środowiskach. Substancja chemiczna jest trwała, gdy mineralizacja jest mała, a ilość pozostałości nieekstrahowalnych (NER) jest duża. NER mogą być toksycznymi chemikaliami lub nieszkodliwą biomasą bakterii i obie ich postaci wiążą się z glebą lub osadami wodnymi. Do dziś trudno je rozróżnić, stosując obecne metody analityczne, utrudniając regulacyjne zatwierdzanie chemikaliów.

- Chemikalia należy oceniać pod kątem ich trwałości w wodzie i glebie podczas kontroli regulacyjnej. To nowe podejście będzie znacznie wspierać przemysł chemiczny i władze odpowiedzialne za zatwierdzanie chemikaliów. Uprości to analizę NER i poprawi ocenę ryzyka środowiskowego – wyjaśnia dr Nowak.

Dzięki Cefic-LRI Award jej projekt może przejść od propozycji do wdrożenia i dać metodę analityczną do charakterystyki NER.

W ciągu ostatnich dwóch dekad program LRI sfinansował ponad 250 projektów badawczych poprzez granty i nagrodę Innovative Science. Projekty te mają na celu udzielanie porad naukowych, na których opiera się cały przemysł i organy regulacyjne, aby szybciej i dokładniej reagować na obawy społeczne. Projekty finansowane przez LRI doprowadziły również do opracowania wielu zapewniających jakość, łatwych w użyciu i dostępnych baz danych i narzędzi oceny ryzyka chemicznego.

Dr Karolina Nowak jest córką nieżyjącego już prof. Grzegorza Nowaka, kierownika Katedry Chemii Rolnej i Ochrony Środowiska na WKSiR UWM i magistrantką dr. hab. Andrzeja Klasy z tejże katedry.

Przeczytaj więcej o propozycji dr Nowak tutaj.

opr. lek, źródło: LRI

w kategorii