Nasz profesor kandydatem na ambasadora w Kazachstanie

Prof. Selim Chazbijewicz
Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu RP pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. Selima Chazbijewicza z Instytutu Nauk Politycznych UWM na stanowisko ambasadora RP w Kazachstanie.

Prof. Selim Chazbijewicz jest polskim politologiem, pisarzem, publicystą, nauczycielem akademickim, działaczem społeczności tatarskiej, doktorem habilitowanym nauk humanistycznych, profesorem nadzwyczajnym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

W maju minister spraw zagranicznych przedstawił jego kandydaturę na stanowisko ambasadora RP w Kazachstanie. Ma zastąpić dotychczasowego ambasadora Macieja Langa, który został powołany na ambasadora RP w Turcji. Dodatkowo prof. Selim Chazbijewicz ma być też akredytowany w Kirgistanie. Procedura powołania ambasadora jest czasochłonna. Przede wszystkim wymaga decyzji i akceptacji ze strony prezydenta Polski, ważna jest także opinia komisji sejmowej i akceptacja ze strony szefa rządu. Komisja Spraw Zagranicznych Sejmu pozytywnie zaopiniowała kandydaturę prof. Selima Chazbijewicza na stanowisko ambasadora RP w Kazachstanie, natomiast nie otrzymał jeszcze oficjalnej nominacji.

Prof. Selim Chazbijewicz wywodzi się ze szlacheckiej rodziny Tatarów polsko-litewskich. W 1991 uzyskał stopień doktora nauk humanistycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tematem jego rozprawy były Ideologie muzułmanów polskich XX wieku.. Stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce uzyskał w 2002 również na UAM na podstawie pracy pt. Adwet czyli powrót. Walka polityczna Tatarów krymskich o zachowanie tożsamości narodowej i niepodległość państwa po II wojnie światowej.

Pracuje jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, był także wykładowcą Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej. Powołany w skład Komitetu Nauk Orientalistycznych Polskiej Akademii Nauk.

Jest autorem tomików poetyckich, w tym Hymnu do Sofii, który ukazał się w 2005. Jego wiersze znalazły się w antologii Tatarów polskich Oto moje dziedzictwo (2010). Opublikował liczne prace związane z kulturą i dziejami Tatarów polskich, litewskich oraz krymskich – m.in. publikację Tatarzy Krymscy. Walka o naród i wolną ojczyznę (2001).

Należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. W latach 1986–1991 był redaktorem naczelnym kwartalnika „Życie Muzułmańskie" – pisma polskich muzułmanów. W 1994 został redaktorem naczelnym „Rocznika Tatarów Polskich". W 2009 objął funkcję przewodniczącego rady redakcyjnej kwartalnika „Przegląd Tatarski", a w 2010 – przewodniczącego kolegium redakcyjnego czasopisma polskiej społeczności muzułmańskiej „Muzułmanie Rzeczypospolitej".

Był współzałożycielem oraz w latach 1999–2007 prezesem Rady Centralnej Związku Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, a do 2003 imamem gminy muzułmańskiej w Gdańsku. W latach 1998–2008 pełnił funkcję współprzewodniczącego Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów.

Odznaczony Brązowym Krzyżem Zasługi (2014).

syla