Najpierw stypendium MEiN, teraz grant z konkursu OPUS dla naukowca z UWM

dr T. Sawicki
Ponad 1 mln zł na badania z konkursu OPUS 19 otrzymał dr Tomasz Sawicki z Katedry Żywienia Czlowieka UWM. W tym roku dr Sawicki zdobył też stypendium MEiN dla najlepszych młodych pracowników naukowych.

Mijający rok jest wyjątkowo pomyślny dla dr. Tomasza Sawickiego (na zdj.) z Katedry Żywienia Człowieka na Wydziale Nauki o Żywności UWM. Otrzymał grant z konkursu OPUS 19 Narodowego Centrum Nauki w wysokości ponad 1,2 mln zł na projekt badawczy „Określenie przeciwhiperglikemicznych właściwości betalain”.

Zespół pod kierunkiem dr. Sawickiego poprowadzi badania nad wykorzystaniem betalain w leczeniu cukrzycy typu II i otyłości. Betalainy są związkami występującymi m.in. w burakach ćwikłowych. To im burakizawdzięczają intensywny, czerwony kolor. Naukowcy uważają, że związki betalainowe mogą hamować wchłanianie cukru z jelita do krwioobiegu.

- Przypuszczamy, że dzięki swojej strukturze hamują transportery glukozy i dzięki nim mniej cukru trafi do krwi. To ważne, ponieważ obecnie coraz więcej ludzi zapada na cukrzycę i zmaga się z otyłością. Uzyskaliśmy wstępne wyniki, które umożliwiły nam staranie się o dofinansowanie dalszych badań. Możliwe, że wykażemy, że betalainy będą miały duży wpływ w prewencji oraz leczeniu nie tylko cukrzycy ale również tzw. chorób dietozależnych – wyjaśnia dr Sawicki.

- Polska jest jednym z większych producentów buraka ćwikłowego i jest on u nas bardzo popularnym warzywem. Mamy dużo odpadów poprodukcyjnych powstałych np. przy produkcji soków, w których nadal są betalainy. Obecnie wytłoki idą głównie na paszę dla zwierząt, ale naukowcy zaczynają się już nimi interesować - dodaje dr Sawicki.

Grant rozpocznie się na początku przyszłego roku. Badania zostały zaplanowane na trzy lata. W zespole badawczym oprócz naukowców specjalizujących się w żywieniu człowieka znajdą się także specjaliści z zakresu biologii molekularnej.

Zdobycie grantu badawczego z NCN to nie jedyny sukces naukowy dr. Sawickiego. W tym roku znalazł się także w gronie 200 najzdolniejszych młodych polskich naukowców, którym Ministerstwo Edukacji i Nauki przyznało specjalne stypendia za doskonałe wyniki pracy. Dr Sawicki ma również na swym koncie kierownictwo grantem z konkursu Preludium Narodowego Centrum Nauki.

Dr Tomasz Sawicki jest absolwentem Wydziału Nauki o Żywności Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego kierunku technologia żywności i żywienia człowieka z 2011 r.

O młodym naukowcu bardzo pochlebnie wyraża się dziekan wydziału prof. Małgorzata Darewicz - zapamiętałam go z wykładów i ćwiczeń jako studenta zawsze przygotowanego do zajęć, a nawet wykazującego się wiedzą ponad program. Jestem bardzo zadowolona że wrócił do nas i pracuje naukowo na naszym wydziale - podkreśla.

Dr Sawicki doktorat uzyskał w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. Wrócił na macierzysty wydział i pracuje w Katedrze Żywienia Człowieka kierowanej przez prof. Lidię Wądołowską.

- Trafił do znakomitego zespołu naukowców. Pracownicy tej katedry w tym roku opublikowali najwięcej rozpraw naukowych na naszym wydziale w przeliczeniu na jednego pracownika - nie kryje uznania dziekan Darewicz.

Małgorzata Hołubowska