Nagroda prezydenta Olsztyna za historię i muzykę

prof. Irena Makarczyk druga z prawej
Dr hab. Irena Makarczyk, dyrektor Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych UWM otrzymała nagrodę prezydenta Olsztyna w dziedzinie historia, natomiast dr hab. Marcin Wawruk z Instytutu Muzyki UWM i Małgorzata Wawruk - w dziedzinie muzyka. Uroczysta gala odbyła się 10 grudnia w olsztyńskim ratuszu.

Dr hab Irena Makarczyk została nagrodzona przyznawaną co dwa lata Nagrodą Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii. Uhonorowano ją za pracę „Warmia w okresie rządów biskupa Mikołaja Szyszkowskiego (1633-1643)”.

Zainteresowania badawcze prof. Ireny Makarczyk koncentrują się wokół historii Warmii w I Rzeczypospolitej, historii drukarstwa w Prusach Książęcych, epistolografii XVI-XVII wieku oraz biografistyki. Jest autorką wielu opracowań i wydawcą źródeł historycznych.

Natomiast dr hab. Marcin i Małgorzata Wawrukowie odebrali nagrodę w dziedzinie sztuk muzycznych im. Feliksa Nowowiejskiego. Kapituła nagrody podkreśliła ich zasługi w propagowaniu twórczości chóralnej oraz rozsławianie i promowanie Olsztyna w kraju i za granicą.

Prof. Marcin Wawruk jest założycielem i szefem artystycznym zespołu wokalnego "ProForma", jednego z czołowych zespołów amatorskiego ruchu chóralnego w Polsce, z którym stale koncertuje i nagrywa. Współpracuje z instytucjami kultury w całym kraju. Autor opracowań chóralnych, kilkudziesięciu piosenek opublikowanych na płytach CD. Brał udział w nagraniu wielu płyt CD jako producent muzyczny, autor, aranżer, dyrygent i wykonawca. Tworzy również muzykę użytkową (sygnały muzyczne Programu 1 Polskiego Radia, i in. stacji radiowych i telewizyjnych, muzykę dla potrzeb spektakli teatralnych, programów telewizyjnych, seriali i reklam). Współpracował z wieloma gwiazdami polskiej estrady .

 

opr. mah
na zdj.  druga z prawej prof. I. Makarczyk

Fot. Olsztyn24