Nagroda im. prof. Barana przyznana

Laureatką II edycji Konkursu o Nagrodę im. Profesora Lubomira W. Barana została prof. Dorota Grejner-Brzezińska z Uniwersytetu Stanowego w Ohio oraz prezydent amerykańskiego Instytutu Nawigacji (ION).

Wręczenie Nagrody odbyło się 1 października podczas uroczystości inauguracyjnych roku akademickiego 2016/2017 na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Profesor Dorota Grejner-Brzezińska (na zdj.) jest absolwentką Wydziału Geodezji i Urządzeń Rolnych Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Obecnie pełni funkcję dziekana na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji Stanowego Uniwersytetu w Ohio (USA). Prof. D. Grejner-Brzezińska została wyróżniona przez kapitułę nagrody za wybitne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie geodezji i nawigacji satelitarnej. Po odebraniu laurów, dyplomu oraz czeku na 10 tys. zł profesor wygłosiła wykład inauguracyjny pt. „GPS motorem przyszłości: 50 lat postępu od GPS do GNSS i wciąż do przodu".

Nagroda im. Profesora Lubomira W. Barana, wybitnego polskiego geodety i uczonego, ma na celu popularyzację ważnych osiągnięć naukowych i badawczych w dyscyplinie geodezja i kartografia. Laureat wybierany jest co roku w trybie konkursowym, a decyzję o przyznaniu nagrody podejmuje w drodze uchwały Rada Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa po zasięgnięciu opinii kapituły nagrody. Przypomnijmy, że laureatem I edycji konkursu został prof. Aleksander Brzeziński z Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej.

dr hab. Paweł Wielgosz

w kategorii