Na UWM powstanie Centrum Monitoringu Internetowego Dziennikarstwa Obywatelskiego

Zespół pod kierownictwem dr hab. Urszuli Doliwy, prof. UWM otrzymał z Ministerstwa Edukacji i Nauki prawie 297 tys. zł na utworzenie Centrum Monitoringu Internetowego Dziennikarstwa Obywatelskiego. Ma ono przyjrzeć się działalności mediów oddolnych na Warmii i Mazurach.

Dobre wieści od koordynatorów Programu „Nauka dla Społeczeństwa” napłynęły do Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej pod koniec czerwca. Dzięki niemal 300 tys. zł dofinansowania, dziesięcioro pracowników Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej stworzy internetowy katalog mediów prowadzonych przez dziennikarzy obywatelskich.

Centrum Monitoringu Internetowego Dziennikarstwa Obywatelskiego będzie prowadzone przez zespół pod kierownictwem dr hab. Urszuli Doliwy, prof. UWM. Ma ono przyjrzeć się działalności mediów tworzonych oddolnie na Warmii i Mazurach. Opis inicjatyw będzie możliwy m.in. dzięki pogłębionym wywiadom, które zespół przeprowadzi z dziennikarzami obywatelskimi w studiu radiowym na Wydziale Humanistycznym.

- Celem naszego projektu jest zapewnienie widoczności inicjatywom medialnym, które są tworzone oddolnie. Chcemy docenić twórców i pokazać ich światu. Chcemy także zbadać potrzeby takich dziennikarzy, co może się przyczynić do wsparcia ich projektów – mówi prof. Urszula Doliwa.

Kadra kortowskiego dziennikarstwa ma nadzieję, że ich ustalenia pozwolą także na opracowanie zbioru dobrych praktyk dla sektora mediów oddolnych.

Zespół odpowiedzialny za realizację projektu stawia sobie zresztą jeszcze więcej zadań. Między innymi tych związanych z dydaktyką.

- Chcemy pokazywać studentom dziennikarstwa, że to może być także ich ścieżka rozwoju, a przy okazji mówić o roli tego typu mediów w demokracji – tłumaczy prof. Urszula Doliwa. Jak przyznaje medioznawczyni, jednym z impulsów do pojawienia się pomysłu na grant była też chęć zacieśnienia współpracy ze społecznością lokalną. Dlatego właśnie badania będą dotyczyć mediów Warmii i Mazur.

Ale temat grantu wypływa także z innych źródeł.

- Moje zainteresowania badawcze od dawna dotyczą mediów, które nie są ani publiczne, ani komercyjne – mówi prof. Doliwa. – Wiele badań poświęciłam trzeciemu sektorowi medialnemu. Jestem też członkinią Community Media Forum Europe, organizacji, która wspiera rozwój mediów niekomercyjnych w Europie. Zespół projektowy ma duże doświadczenie w zakresie badań nad nowymi mediami i mediami lokalnymi, w szczególności na Warmii i Mazurach.

Projekt, który otrzymał ministerialne dofinansowanie, potrwa dwa lata. Dziennikarze obywatelscy, którzy chcą porozmawiać o swojej pracy, mogą zgłaszać się do członków zespołu. W internetowym katalogu zostaną umieszczone podstawowe dane na temat poszczególnych mediów obywatelskich (zdjęcie twórcy/twórców, nazwa, adres internetowy, logo, imię i nazwisko osoby, która prowadzi taką działalność, data powstania, forma, tematyka), ale również wskaźnik wysycenia lokalnością danego medium (wyliczony na podstawie kombinacji określonych zmiennych) oraz fragmenty nagranych wywiadów.

Skład zespołu:

dr hab. Urszula Doliwa, prof. UWM

dr hab. Joanna Szydłowska, prof. UWM

dr hab. Maria Rółkowska,

dr Marta Cichy,

dr Dominika Myślak,

dr Martyna Siudak,

dr Magdalena Szydłowska,

dr Marta Więckiewicz-Archacka,

dr Magdalena Żmijkowska,

mgr inż. Adam Błaszczok.

 

Przypomnijmy, że na UWM realizowane są także dwa inne projekty realizowane dzięki ministerialnemu wsparciu z Programu "Nauka dla Społeczeństwa". Jednym z nich jest projekt prof. Mariusza Rutkowskiego, językoznawcy i dziekana Wydziału Humanistycznego. O drugim napiszemy wkrótce.

dbp