MUCI – sieć, która łączy

Monika Górecka
Zupełnie inaczej wyglądałaby dzisiaj praca zdalna i na innym poziomie by się znajdowała, gdyby nie MUCI, czyli Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji.

Elektroniczne systemy wspierające zarządzanie uczelniami i ich funkcjonowanie, które obecnie są oczywistością i w dobie pandemii umożliwiają nawet pracę zdalną to w większości owoc współpracy polskich uczelni skupionych w porozumieniu o nazwie Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji, jednostce międzyuczelnianej zlokalizowanej przy UAM.

Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji powołała Konferencja Rektorów Uniwersytetów Polskich w 2001 r. w celu tworzenia, utrzymywania i rozwijania systemów informatycznych wspierających zarządzanie uczelnią, ich serwisowania, szkolenia uczelnianych administratorów systemów informatycznych oraz koordynowania wydzielonych zadań z zakresu informatyzacji uczelni. MUCI tworzy 20 polskich uniwersytetów – udziałowców, wśród których jest także UWM. Około 60 uczelni wyższych jest z nim stowarzyszonych. Dyrekcja MUCI składa się z 7 członków – przedstawicieli uczelni udziałowców. Jego siedziba znajduje się na UAM w Poznaniu, a dyrektorem jest prof. Marek Kręglewski - chemik, długoletni prorektor Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

W ciągu swej 20-letniej działalności MUCI zrealizowało wiele projektów, które usprawniły zarządzanie i funkcjonowanie polskich uczelni. Najważniejsze to: Eduroam - projekt dający dostęp do sieci każdemu pracownikowi wyższej uczelni i studentowi w dowolnej innej uczelni. Drugi projekt to system centralnego uwierzytelniania z pojedynczym logowaniem, trzeci to serwis akademickich biur karier, kolejne – elektroniczne zarządzanie dokumentacją, program antyplagiatowy OSA, USOS i IRK oraz system elektronicznej legitymacji studenckiej. Dzięki tym wspólnym projektom systemy zarządzania polskimi uczelniami są jednolite, ale także kosztowały je znacznie mniej.

Systemy i programy opracowane przez MUCI wdraża na UWM Biuro Informatycznej Obsługi Studiów, którego kierowniczką jest Monika Górecka. 26 lutego odbyły się wybory uzupełniające do dyrekcji MUCI. Wybierano do składu dyrekcji 1 członka. Kandydowało 9 osób. Kandydaturę Moniki Góreckiej do dyrekcji MUCI zgodnie z regulaminem zgłosił rektor UWM. Zdobyła większość głosów. Będzie reprezentować UWM w kadencji 2020-24.

- To dla mnie ogromne wyróżnienie, jako kierowniczki BIOS UWM i jednocześnie całego naszego Uniwersytetu. Czuję się szczególnie wyróżniona, bo jestem pierwszą przedstawicielką naszej uczelni we władzach MUCI – podkreśla Monika Górecka.

Członkowie dyrekcji MUCI są wybierani na kadencję władz uczelni. Do zadań dyrekcji MUCI należy m.in. opracowywanie kierunków rozwoju i strategii MUCI, proponowanie nowych projektów, nadzór nad prawami autorskimi powstałego w MUCI oprogramowania, zabieganie o środki zewnętrzne na finansowanie działalności i na realizację projektów MUCI.

Monika Górecka jest informatykiem – licencjat ukończyła na UWM a studia magisterskie na Politechnice Warszawskiej. Na UWM pracuje od 15 lat. Przeszła ścieżkę zawodową od informatyka do kierownika BIOS. Prywatnie żona i mama 2 synów. W wolnych chwilach lubi podróżować i uprawiać sporty wytrzymałościowe.

wkk


 
w kategorii