Młody naukowiec z UWM laureatem Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Mgr inż. Artur Mielcarek, doktorant w Katedrze Inżynierii Środowiska UWM został jednym z tegorocznych laureatów konkursu START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej. START jest największym w Polsce programem stypendialnym dla najlepszych młodych badaczy.

Konkurs ocenia jakość i oryginalność dotychczasowego dorobku naukowego oraz najważniejsze osiągnięcia badawcze. Artur Mielcarek prowadzi badania nad procesami biologicznego wspomagania usuwania azotu i fosforu w sekwencyjnych reaktorach porcjowych (opiekun naukowy prof. Wojciech Janczukowicz).

- To rozwiązanie innowacyjne, temat mało zbadany i w Polsce i na świecie. Takie reaktory na skalę przemysłową nie pracują nigdzie. Większość oczyszczalni, gdzie przeprowadza się procesy biologicznego usuwania związków biogennych pracuje z wykorzystaniem technologii osadu czynnego. Błona biologiczna jest wykorzystywana przede wszystkim w układach do usuwania związków organicznych i nitryfikacji. Wysoka zawartość związków azotu i fosforu w oczyszczonych ściekach stanowi zagrożenie dla odbiornika, którym jest rzeka lub jezioro. Przyspiesza bowiem naturalne procesy eutrofizacji. Proponowane rozwiązanie wynika z faktu, że w niektórych przypadkach klasyczne sekwencyjne reaktory porcjowe wykazują przewagę nad układami przepływowymi (elastyczność w odniesieniu do przepływu i obciążenia ładunkiem zanieczyszczeń), a reaktory z biofilmem nad układami z osadem czynnym. Skuteczność takiego reaktora w usuwaniu związków biogennych wynosi niemal 100%  – mówi młody naukowiec. 

Stypendium START nie jest jedynym wyróżnieniem jakie otrzymał. Artur Mielcarek jest także beneficjentem konkursu Preludium Narodowego Centrum Badań (otrzymał grant w wysokości 100 tys. zł, także z wykorzystaniem na badania nad zastosowaniem sekwencyjnych reaktorów porcjowych z błoną biologiczną). W 2013 r. uzyskał stypendium Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Wydział Nauk o Środowisku UWM, na którym pracuje młody naukowiec, jest uniwersyteckim liderem pod względem pozyskiwania grantów przez młodych pracowników nauki. Na jedenastu pracowników wyróżnionych stypendium START aż siedmiu pochodziło z WNoŚ.

Uroczystość wręczenia stypendiów START 2016 odbędzie się 21 maja o godz. 11:00 na Zamku Królewskim w Warszawie.

mah

W programie START co roku przyznawanych jest ponad 100 stypendiów. Mają one wesprzeć finansowo młodych naukowców w trudnych początkach kariery badawczej i umożliwić im pełne poświęcenie się nauce. Laureaci mogą przeznaczyć stypendia na dowolny cel. Laureaci tegorocznej edycji konkursu zostali wyłonieni spośród 1291 kandydatów. 

w kategorii