Ministerstwo wspiera UWM

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało UWM ok. 1,2 mln zł. Dotacja jest przeznaczona na utrzymanie i użytkowanie Miejskiej Sieci Komputerowej OLMAN w Olsztynie.

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski wniosek o przyznanie środków na utrzymanie MSK OLMAN złożył w ubiegłym roku. O pozytywnym rozpatrzeniu wniosku poinformował władze UWM Michał Wypij, doradca ministra nauki i szkolnictwa wyższego podczas święta Uniwersytetu (1.06.).

- Na początku czerwca otrzymaliśmy pismo, że przyznano nam dofinansowanie w wysokości 1 170 000 zł. Pieniądze będziemy otrzymywać przez najbliższe 3 lata – każdego roku  kwotę 390 tys. zł – wyjaśnia Marcin Kwiecień, kierownik Ośrodka Eksploatacji i Zarządzania Miejską Siecią Komputerową OLMAN.

Dofinansowanie jest przeznaczone na bieżącą działalność OLMAN-a.

- Przede wszystkim na utrzymanie połączeń naukowo-akademickich do sieci zewnętrznych, serwisowanie łączy światłowodowych na potrzeby nauki, utrzymanie węzłów sieci znajdujących się poza UWM, w tym także łączności pomiędzy szpitalami znajdującymi się w Olsztynie, a także na opłacanie serwisowania kluczowych urządzeń transmisyjnych służących środowisku naukowemu Olsztyna - dodaje Marcin Kwiecień.

Olsztyńska Miejska Sieć Komputerowa OLMAN jest siecią metropolitalną o charakterze naukowo-akademickim. Jej zadaniem jest tworzenie szybkich połączeń teleinformatycznych oraz zapewnienie łączności z innymi naukowo-akademickimi miejskimi sieciami komputerowymi należącymi do konsorcjum PIONIER Polskiego Internetu Optycznego.

syla