Medal 100-lecia Instytutu Nenckiego dla prof. R. Góreckiego

Ryszard Górecki
Prof. Ryszard Górecki rektor UWM, został wyróżniony przez Instytut Nenckiego, jedno z największych nieuniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce.

W dniu 21 grudnia 2017 roku odbyła się uroczystość, podczas której prof. Adam Szewczyk, dyrektor Instytutu Nenckiego, w podziękowaniu za szczególne zasługi na rzecz rozwoju Instytutu Nenckiego wręczył medal prof. Ryszardowi Góreckiemu. Prof. Ryszard Górecki, rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, wspiera od wielu lat współpracę naukowo-edukacyjną Instytutu Nenckiego PAN z UWM - największą uczelnią wyższą regionu, w którym funkcjonuje Stacja Hydrobiologiczna Instytutu Nenckiego PAN. W uroczystości wzięli udział także prof. Hanna Fabczak oraz prof. Maciej Nałęcz z Instytutu Nenckiego oraz prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki i prof. Tadeusz Kamiński - dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM.

Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN rozpoczął swoją działalność w 1918 r. i jest obecnie jednym z największych nieuniwersyteckich centrów badań biologicznych w Polsce. Uzyskał  kategorię A+. Priorytetem badawczym w Instytucie są następujące dziedziny: neurobiologia, neurofizjologia biologia i biochemia komórkowa, biologia molekularna, a realizowane prace często mają charakter interdyscyplinarny. Ich przedmiotem są układy o różnym stopniu złożoności w aspekcie zarówno morfologicznym jak i funkcjonalnym – całe organizmy tkankowe, tkanki, komórki, organelle komórkowe, ale również białka i geny. Obecnie Instytut Nenckiego jest jedyną placówką naukową w Polsce, w której badania w dziedzinie neurobiologii prowadzi się na wszystkich poziomach - od molekularnego po systemowy.

Badania prowadzone w Instytucie koncentrują się wokół zagadnień bezpośrednio związanych z ochroną zdrowia i poprawą życia społeczeństwa. Z jednej strony mają na celu opracowanie nowych metod wczesnej diagnostyki jednostek chorobowych, z drugiej zaś - umożliwiają zastosowanie odpowiednich terapii opartych na nowych substancjach leczniczych lub testach psychologicznych. W Instytucie działają 42 pracownie naukowe skupione wokół 5 zakładów:  Biologii Komórki, Biochemii, Neurobiologii Molekularnej i Komórkowej, Neurofizjologii oraz Centrum Neurobiologii. Pracownie działające w Centrum Neurobiologii to pracownie typu core-facilities, które oprócz działalności badawczej prowadzą także działalność usługową.

W 2014 r. Instytut Nenckiego ponownie stał się właścicielem Stacji Hydrobiologicznej w Mikołajkach. Głównym zadaniem stacji jest umożliwienie działalności naukowej badaczom różnych specjalności, nie tylko hydrobiologom, zarówno z kraju jak i zagranicy przez udostępnianie laboratoriów i ich wyposażenia oraz oferowanie pobytu w całorocznych pokojach gościnnych i domkach letnich.

Źródło : Instytut Nenckiego