Prof. Marcin Mycko w zarządzie największej na świecie organizacji neurologicznej

prof. Marcin Mycko
Prof. Marcin Mycko został wybrany do zarządu ECTRIMS - największej na świecie prestiżowej organizacji neurologicznej zajmującej się leczeniem stwardnienia rozsianego.

O miejsce w zarządzie Europejskiego Komitetu ds. Leczenia i Badań nad Stwardnieniem Rozsianym (ECTRIMS) ubiegało się 9 kandydatów - wielu uznanych profesorów, m.in. z Niemiec, Szwecji i Austrii.

- To ogromny zaszczyt, że zostałem wybrany do tego elitarnego grona. Od początku swojej kariery zawodowej zajmowałem się zagadnieniami związanymi ze stwardnieniem rozsianym. Wszystkie moje granty, prace naukowe tego dotyczyły. Dzięki temu, że znalazłem się w zarządzie będę mógł wpływać na przyszłą politykę, organizować zjazdy, mieć wpływ na staże, stypendia czy na finansowanie. To też duży prestiż nie tylko dla naszej uczelni, ale i całego kraju. Organizacja ta wywodzi się ze starych krajów Unii Europejskiej. Prym od zawsze wiodły: Anglia, Francja, Włochy, Hiszpania czy Szwajcaria. Dlatego cieszę się, że nasz wysiłek został doceniony - podkreśla prof. Mycko.

Prof. Mycko w organizacji będzie pełnić funkcję łącznika między ECTRIMS a Europejską Agencją Leków (EMA), która zapewnia ocenę naukową, nadzoruje i monitoruje bezpieczeństwo produktów leczniczych stosowanych u ludzi i do celów weterynaryjnych w Unii Europejskiej. To europejski odpowiednik amerykańskiej FDA.

- Wszystkie leki, które trafiają na rynek polski muszą być najpierw zarejestrowane na Europę. Obecnie mamy do czynienia z ogromnym wysypem preparatów na stwardnienie rozsiane. Ważne jest zatem, aby mieć dobre kontakty z EMA, wiedzieć, jakie są wymagania i następne kroki. Dopiero preparat, który uzyska certyfikat, można nazwać lekiem - wyjaśnia prof. Mycko.

Prof. Mycko przez wiele lat był członkiem rady ECTRIMS. Pracował tam i intensywnie się udzielał. Jest drugim Polakiem, któremu udało się trafić do tej prestiżowej organizacji. Wcześniej w zarządzie jako jedyny przedstawiciel Europy Środkowo-Wschodniej zasiadał prof. Krzysztof Selmaj, kierownik Katedry Neurologii UWM.

Prof. Marcin Mycko jest pracownikiem Kliniki Neurologii Collegium Medicum UWM. Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Łodzi (1994). Stopień doktora nauk medycznych (z wyróżnieniem) zdobył w 1999, doktora hab. w 2009 r. Tytuł profesora - w 2018 r. Jego specjalność naukowa to neurologia. Od października 2019 r. jest przewodniczącym Rady Naukowej dyscypliny nauki medyczne na UWM.

Odbył wiele zagranicznych staży naukowych: w Laboratorium Harbor w USA, na Uniwersytecie Ruhry w Bochum, Niemcy, w Instytucie Ludwiga Badań nad Rakiem w Lozannie, Szwajcaria; w Koledżu Medycznym Alberta Einsteina, Nowy Jork; w Instytucie Badawczym Serono w Genewie, Szwajcaria; w Instytucie Medycznym Uniwersytetu Harvarda USA. Prof. Mycko należy do wielu organizacji naukowych. Jest także członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma „Neurologia i Neurochirurgia Polska" i zespołów eksperckich NCN. Regularnie recenzuje artykuły w 3 zagranicznych czasopismach naukowych i 1 polskim.

Prof. Mycko otrzymał już wcześniej wiele nagród i wyróżnień, min. jako student był m.in. laureatem Fundacji im. Stefana Batorego, zdobył stypendium Ministerstwa Oświaty i nagrodę Fundacji „Primus Inter Pares". Był kilka razy nagradzany przez Rektora UM w Łodzi oraz Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej. Ponadto przez Fundację Tygodnika POLITYKA (z programu „Zostańcie z nami"). Zdobył nagrodę PAN i Medal im. Jędrzeja Śniadeckiego (zespołowo), nagrodę Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Polskiego Towarzystwa Neurologicznego im. J. Babińskiego, nagrodę Międzynarodowego Towarzystwa Neuroimmunologii, Europejskiej Federacji Towarzystw Neurologicznych i in.

Prof. Mycko kieruje lub uczestniczy w 10 grantach naukowych finansowanych przez NCN, NCBR oraz w grancie polsko-szwajcarskiego programu badawczego. Jest autorem lub współautorem 43 publikacji wydanych w zagranicznych i polskich czasopismach naukowych oraz 3 książek naukowych.

IF jego dorobku naukowego wynosi 224.307 pkt., a Indeks Hirscha: 22 (Scopus), 23 (Web of Science). Liczba cytowań 3456 (Scopus) wg bazy Web of Science.

Europejski Komitet ds. Leczenia i Badań nad Stwardnieniem Rozsianym (ECTRIMS) jest organizacją non-profit i niezależną, reprezentatywną organizacją zajmującą się SM. Misją ECTRIMS jest ułatwianie komunikacji, tworzenie synergii oraz promowanie i ulepszanie badań i uczenia się wśród profesjonalistów z myślą o ostatecznych korzyściach dla osób dotkniętych SM.

ECTRIMS współpracuje z badaczami i klinicystami ze swoich krajów członkowskich oraz z innymi organizacjami, które mają podobne misje i cele na skalę światową, tworząc możliwości tworzenia sieci i współpracy. Ostatecznym celem ECTRIMS jest poprawa podstawowych i klinicznych badań oraz wyników klinicznych w SM.

syla