Prof. W. Maksymowicz ze Statuetką św. Jakuba

Sześć osób dołączyło do grona laureatów Statuetek św. Jakuba. Wśród nich znalazł się prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych, który nagrodę otrzymał w kategorii nauka.

Doroczne spotkanie noworoczne prezydenta Olsztyna odbyło się 30 stycznia w Centrum Konferencyjnym w Kortowie. Piotr Grzymowicz, prezydent Olsztyna podsumował miniony rok i przedstawił najważniejsze cele na rok obecny. Podczas gali wręczył również, przyznawane w sześciu kategoriach Statuetki św. Jakuba. W tym roku kapituła zadecydowała, że nagrodę w dziedzinie nauka otrzyma prof. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM.

Prof. Maksymowicz jest jednym z najbardziej znanych lekarzy w kraju, neurochirurgiem. W latach 1997-99 był ministrem zdrowia i opieki społecznej w rządzie premiera Jerzego Buzka. W latach 1992-95 pracował w szpitalu wojewódzkim w Olsztynie. Zasiadał też w prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej. Do 2007 roku pracował w Centralnym Szpitalu Klinicznym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie. Od ośmiu lat pełni funkcję dziekana Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

- Chcę przede wszystkim podziękować rektorowi prof. Ryszardowi Góreckiemu, który był pomysłodawcą utworzenia medycyny w Olsztynie - powiedział dziekan. – Medycynę w tym roku ukończyło 48 osób. Jedynie kilka z nich było z Olsztyna, a aż 36 postanowiło zostać tu i odbyć staż. Do nas przyjeżdżają również pacjenci z innych miast. Bardzo nas to cieszy – dodał dziekan.

Nagroda Prezydenta Olsztyna – Statuetka św. Jakuba została ustanowiona w 2003 r. z okazji 650. urodzin miasta. Jest z jednej strony odniesieniem do tradycji i patrona miasta, z drugiej uhonorowaniem wybitnych osób żyjących i prowadzących swoją działalność w stolicy Warmii i Mazur. Statuetki przyznawane są w sześciu kategoriach: kultura, nauka, sport, organizacje pozarządowe, gospodarka i szczególne zasługi dla Olsztyna. O nagrodach decyduje kapituła, której przewodniczy prezydent Olsztyna Piotr Grzymowicz. W jej skład wchodzą także: prof. Ryszard Górecki - rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Wanda Agnieszka Jabłońska - przewodnicząca Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego, Marek Barański - dziennikarz, poeta, eseista, komentator życia kulturalnego, Agata Wilińska - doktor sztuk muzycznych, dyrygent, chórzystka oraz Henryk Kamiński - prezes zarządu Warmińsko-Mazurskiego Klubu Biznesu.

Laureatami Statuetek św. Jakuba zostają ludzie kultury, nauki, sportu, biznesu, społecznicy oraz osoby szczególnie zasłużone dla miasta. W tym roku nagrody otrzymali: Barbara Raduszkiewicz-Boguszewska, piosenkarka (kultura), prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych (nauka), Martyna Lisiecka, kajakarka (sport), firma OBRAM (gospodarka), Andrzej Kurowski, radca prawny i szef Olsztyńskiego Telefonu Zaufania (działalność pozarządowa), Janina Mirosława Aleksandrowicz, prezes Stowarzyszenia Rodzina Katyńska (szczególne zasługi dla Olsztyna).

syla

w kategorii