Ładniejszy wygląd i mniejsze koszty

Aż o 5 tys. zł miesięcznie spadły rachunki za energię zużywaną przez budynek przy ul. Szrajbera 11. To efekt jego termomodernizacji.

W dn. 29.12.2016 r. odbyła się konferencja prasowa poświęcona efektom kompleksowej termomodernizacji budynków dydaktyczno-administracyjnych. Konferencję prowadził Tomasz Szczyglewski, zastępca kanclerza UWM ds. technicznych. Na początku wyjaśnił na czym polega kompleksowa termomodernizacja, skąd UWM miał na nią pieniądze i czym są fundusze norweskie i EOG, które udzieliły wsparcia uniwersyteckiej inwestycji.

Są one formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię. Przyczyniają się do zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Obszarami wsparcia są: ochrona środowiska, energia odnawialna, rozwój społeczny  i regionalny, badania naukowe, społeczeństwo obywatelskie i inne.

Jak poinformował Tomasz Szczyglewski, zastępca kanclerza UWM kompleksowa termomodernizacja pierwszego budynku - przy pl. Łódzkim 3 zaczęła się w lipcu 2015 r., a zakończyła w marcu 2016 r. Całkowita wartość tego przedsięwzięcia wynosiła ok. 2,8 mln zł, w tym dofinansowanie z funduszu EOG ponad 2,2 mln zł i wkład własny UWM ok. 560 tys. zł. Składało się na nią: ocieplenie ścian zewnętrznych, dachów i poddaszy budynku, wymiana okien i drzwi, modernizacja instalacji c.o., modernizacja węzłów cieplnych, przyłączeniowych, izolacja przewodów rozprowadzających ciepło, wyposażenie każdego węzła w układ pomiarowy, automatykę regulacyjną, wraz ze sterowaniem, do okresowego wyłączania ogrzewania oraz do rozliczeń, zastosowanie baterii energooszczędnych w sanitariatach i wymiana oświetlenia na energooszczędne lampy LED.

Zakładany efekty termomodernizacji to niemal trzykrotne zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery spowodowane takim samym zmniejszeniem zużycia energii przez ten budynek. To pociągnie za sobą również oszczędności w wysokości 263 tys. zł rocznie (z ok.428 tys. zł przed termomodernizacją do 165 tys. zł).

- Wyniki uzyskane po pierwszych 3 miesiącach sezonu grzewczego potwierdzają przyjęte założenia - zapewnia Mirosław Stankiewicz, główny energetyk UWM.

Kompleksowa termomodernizacji budynków przy ul. Oczapowskiego 2, 4 (Rektorat i Wydział Nauk Ekonomicznych), ul. Oczapowskiego 5 (Nowa Zootechnika), pl. Cieszyński 1 (Wydział Nauki o Żywności) i ul. Szrajbera 11 (Wydział Sztuki) zaczęła się w maju 2016 r., a zakończy w kwietniu 2017 r. Większość poważnych prac jest jednak już skończona. Było to zadanie bardzo duże. Obejmowało bowiem m.in.: ocieplenie ok. 18 tys. m2. ścian zewnętrznych, dachów, poddaszy użytkowych, wymianę 2057 okien i 34 drzwi oraz 1693 punktów oświetlenia.

Wszystkie te prace kosztowały ok.15,4 mln zł, z tego dofinansowanie z EOG ok. 12 mln zł i wkład własny UWM - 3,4 mln zł.

Planowane rezultaty projektu to: zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na energię końcową o 56%, zmniejszenie emisji CO2 do atmosfery o 46% i oszczędność energii o 57%. Te efekty ekologiczne mają także swój wymiar finansowy. O ile przed termomodernizacją UWM za energię zużytą przez te 4 budynki płaciło rocznie 3,1 mln zł, to teraz będzie płacić 1,4 mln zł.

- Oszczędności najlepiej widać na przykładzie budynku przy ul. Szrajbera. Tam już istniało opomiarowanie. Dzięki niemu wiemy, że poprzednio w sezonie grzewczym płaciliśmy miesięcznie ok. 12 tys. zł. Obecnie rachunki za niego spadły do 6-7 tys. zł - informuje Mirosław Stankiewicz.

Kanclerz T. Szczyglewski jest zadowolony z przebiegu i jakości prac. Nie wszystkie zamierzenia udało się jednak wykonać tak, jak chciał UWM. Budynek Nowej Zootechniki nie otrzymał docieplenia ścian, bo nie zgodził się na to konserwator zabytków. Dużą trudnością był też remont Rektoratu. Prace budowlane odbywały się tam bez przerywania pracy pracowników Rektoratu, co było trudne dla wszystkich.

Tomasz Szczyglewski zdementował także niesłuszny pogląd, że w Rektoracie okna były dobre i niepotrzebnie je wymieniono.

- Stare okna miały współczynnik przenikalności cieplnej U wynoszący 1,3 W/m2, nowe - 0,8 wyjaśnił.

W ciągu 2 lat UWM zainwestował w termomodernizację ponad 18 mln zł. Bez wsparcia finansowego EOG uczelnia nie byłaby w stanie jej przeprowadzić w tak szerokim zakresie - podkreślił zastępca kanclerza. Po termomodernizacji uniwersyteckie budynki nie tylko stały się cieplejsze, ale także ładniejsze, gdyż wszystkie mają odnowione elewacje.

Na tym jednak plany termomodernizacyjne uczelni się nie kończą. Służby techniczne zabiegają bowiem o termomodernizację kolejnych 12 budynków, w tym przy ul. Oczapowskiego 1, 6-8, pl. Łódzki 1, 2 i DS 1. Ich remonty będą zależeć od dofinansowania z funduszy zewnętrznych.

lek

w kategorii