Kortowo jeszcze bardziej zielone

Po zimowej przerwie niebawem ruszy drugi etap porządkowania zieleni w zabytkowej części Kortowa. Po jego zakończeniu stare Kortowo będzie wyglądać jak …nowe.

„Wzmocnienie różnorodności biologicznej i rewaloryzacja zabytkowego parku w Kortowie” tak nazywa się projekt wielkiej odnowy kortowskiej zieleni i zwiększenia jej bioróżnorodności. UWM otrzymał na niego 1,6 mln zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-20. Projekt ma na celu podkreślenie dawnego układu parkowego, odtworzenie osi widokowych w kierunku Jeziora Kortowskiego i zachowanie cennych, starych drzew. Działania związane z tym projektem są elementem autorskiego programu „Green University”, zainicjowanego przez rektora UWM prof. Ryszarda Góreckiego.

Pierwszym etapem rewitalizacji kortowskiej zieleni, pod koniec sierpnia 2018 r., było uporządkowanie drzew i krzewów. W najstarszej części kampusu usunięto drzewa chore, spróchniałe, zagrażające bezpieczeństwu oraz takie, które rosły w bezpośrednim sąsiedztwie podziemnych sieci komunalnych. Na ich usunięcie administracja uczelniana uzyskała zgodę Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków i Wydziału Środowiska olsztyńskiego Urzędu Miasta.

Co już zostało zrealizowane?

Zabiegi pielęgnacyjne ponad 200 drzew, przesadzono ponad 40 młodych drzew i krzewów, dosadzono ponad 80 drzew osobno i ok. pół tysiąca w formie żywopłotów.

Jakie prace zostaną wykonane wiosną i latem?

W zabytkowym parku pojawi się wiele nowych krzewów liściastych i iglastych, bylin i roślin cebulowych, mnóstwo nowych pnączy i traw ozdobnych. Powstaną łąki kwietne, a istniejące trawniki zostaną uzupełnione o nowe gatunki roślin. Wytyczone zostaną nowe ścieżki spacerowe.

- Zwiększenie bioróżnorodności zabytkowego parku to nie tylko dosadzenie nowej roślinności, lecz, także utworzenie miejsc przyjaznych zwierzętom. Dlatego zawiesimy m.in. nowe, drewniane budki lęgowe dla ptaków i małych ssaków, np. jeży, hotele dla owadów, domki dla motyli skrzynki dla trzmieli. Dla zachowania naturalnego charakteru parku pozostawimy także martwe pnie drew, jako miejsca schronienia i siedliska płazów czy małych ssaków - wyjaśnia dr Aleksander Socha, kanclerz UWM.

Na tym jednak zmiany w Kortowie się nie kończą. W lutym 2019 r. UWM ogłosił przetarg na rewitalizację kolejnych obszarów uniwersyteckiego kampusu. Uniwersytet zdobył na nią dofinansowanie Unii Europejskiej. Przeznaczy ją na odnowienie przestrzeni wokół 2 placów - Łódzkiego i Cieszyńskiego. Ten drugi pozostanie nadal parkingiem, ale będzie wyglądać całkiem inaczej. Jego nawierzchnia zostanie wymieniona. Cała mała architektura, np. latarnie czy ławki, będzie nawiązywać formą do zabytkowego charakteru starego Kortowa. Zaplanowano nowe nasadzenia, przepiękne rabaty kwietne z nowych bylin i roślin cebulowych. Także tutaj owady, ptaki oraz nietoperze znajdą dla siebie schronienie, bowiem zaplanowano dla nich nowe budki lęgowe.

Po zakończeniu wszystkich prac w newralgicznych punktach nowo zagospodarowanych przestrzeni zamontowane zostaną zdroje wody pitnej. Zostały zaplanowane we współpracy z olsztyńskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji.

Projekt dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-20  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

lek

w kategorii