Prof. Jankowski -przewodniczącym zespołu nauk rolniczych w Radzie Doskonałości Naukowej

prof. Jankowski
Prof. Jan Jankowski, kierownik Katedry Drobiarstwa na Wydziale Bioinżynierii Zwierząt UWM został przewodniczącym zespołu nauk rolniczych w Radzie Doskonałości Naukowej.

Rada Doskonałości Naukowej (RDN) to nowy organ działający na rzecz rozwoju polskiej kadry naukowej. Powstała na mocy „Konstytucji dla nauki”. Zastąpiła Centralną Komisję ds. Stopni i Tytułów. Ma dbać o najwyższe standardy jakości działalności naukowej wymagane do uzyskania stopni naukowych dr i dr hab., tytułu profesora oraz stopni i tytułu profesora sztuki. Skład RDN jest ustalany poprzez wybory, w których udział mogą wziąć wszystkie osoby posiadające stopień doktora habilitowanego lub tytuł profesora. Do rady wchodzi po 3 przedstawicieli każdej z 45 dyscyplin naukowych. UWM w Radzie Doskonałość i Naukowej ma 3 przedstawicieli. Są to: prof. Jan Jankowski z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt (dyscyplina zootechnika i rybactwo), prof. Andrzej Koncicki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej (dyscyplina weterynaria) i prof. Arkadiusz Żukowski z Wydziału Nauk Społecznych (dyscyplina nauki o polityce i administracji). Ich kadencja i zaczęła się 1 czerwca br. i potrwa 4 lata. W CKds.SiT, która liczyła 300 członków, UWM miał 5 przedstawicieli.

Dla prof. Jankowskiego to 1. kadencja w tym organie, ale jednocześnie 4. kadencja w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.

Wybory przewodniczącego zespołu nauk rolniczych (liczącego 15 osób) odbyły się 11 września. Prof. Jankowski stając się przewodniczącym zespołu – jednego z 8, które reprezentują dziedziny nauki według nowej klasyfikacji, stał się jednocześnie członkiem prezydium Rady Doskonałości Naukowej.

- Moje zadanie jako przewodniczącego zespołu to prowadzenie jego obrad i reprezentowanie nauk rolniczych w prezydium. Na początek prace zespołu będą się koncentrować na określeniu kryteriów oceny kandydatów do stopni i tytułów naukowych. Cel mamy jeden: dbanie o wysoką jakość polskiej nauki – wyjaśnia prof. Jankowski.

lek