Jakiej pomocy potrzebujemy - ankieta

Na UWM rozpoczyna się badanie ośrodka „Empatia” dotyczące wsparcia studentów. Wypełniaj kwestionariusz i pomóż dostosować ofertę „Empatii” do realnego zapotrzebowania.

O badaniach dotyczących zapotrzebowania na wsparcie studentów opowiada dr Joanna Frankowiak z Katedry Psychologii Klinicznej, Rozwoju i Edukacji, przedstawicielka Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”.

-  Pani Doktor, skąd pomysł na przeprowadzenie takich badań wśród studentów?

- Pomysł pojawił się z chęci poznania trudności, z którymi mierzą się studenci i studentki UWM. Interesuje nas przede wszystkim informacja o ich problemach, w tym dotyczących samopoczucia, czy poziomu stresu związanego ze studiowaniem. Ważne jest dla nas także poznanie źródeł wsparcia, z których korzystają studenci. Inicjatorem i realizatorem badań jest zespół Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia”, działającego na rzecz społeczności UWM. Zebrane dane posłużą nam do jeszcze lepszego zrozumienia potrzeb studentów i dostosowania działań o charakterze profilaktycznym oraz terapeutycznym.

- Kiedy rozpocznie się badanie i jak długo potrwa?

- Badanie już się rozpoczęło. Z uwagi na epidemię badanie przeprowadzimy online. Zakładamy, że potrwa miesiąc. W tym czasie planujemy dotrzeć z informacją do możliwie jak najliczniejszej grupy studentów.

- Do kogo badanie jest skierowane? Czy do wszystkich studentów?

- Jest adresowane do wszystkich studentów, zarówno pierwszego jak i drugiego stopnia oraz studentów studiów jednolitych magisterskich.Uwzględniliśmy także anglojęzyczną wersję kwestionariusza.

- Czego spodziewacie się po badaniach?

- Z pewnością wyniki przyniosą informację o skutkach niemal rocznego funkcjonowania w warunkach dyktowanych przez pandemię. Już teraz zauważamy wzrost zgłoszeń studentów zwracających się o wsparcie. Ale dopiero ogólna diagnoza pozwoli nam uchwycić kluczowe problemy, w tym także te, które związane są z procesem kształcenia. Dzięki analizie danych zyskamy szansę utworzenia jeszcze bardziej adekwatnych odpowiedzi na zapotrzebowanie płynące od studentów. Serdecznie zapraszam wszystkich studentów i studentki do udziału w badaniach. Pamiętajcie, że wypełniając kwestionariusz pomagacie dostosować ofertę ośrodka „Empatia” do realnego zapotrzebowania.

Sylwia Zadworna

https://www.webankieta.pl/ankieta/582794/wsparcie-studentow-uwm-badanie-osrodka-empatia-uwm.html