Jak się rozwijają miasta i wsie? Konferencja na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Wydział Nauk Ekonomicznych zaprasza na konferencję poświęconą rozwojowi małych miast i obszarów wiejskich.

Konferencja z cyklu Open Eyes Economy on Tour Kierunki rozwoju małych miast i obszarów wiejskich w kontekście kształtowania gospodarki okrężnej odbędzie się 10 października w auli im. prof. M. Kotera (plac Łódzki 5). Rozpoczęcie obrad o godz. 11.00.

Wśród prelegentów m.in.:

prof. dr hab. Krystian Heffner, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

– prof. dr hab. Krzysztof Młynarczyk, dziekan Wydziału Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski

– Jan Bocian, Łódzka Izba Przemysłowo-Handlowa

– Marcin Galibarczyk, kierownik Biura ds. Cittaslow w Departamencie Turystyki i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

–  Jacek Wiśniowski, burmistrz Lidzbarka Warmińskiego, Członek Międzynarodowego Komitetu Koordynującego Miast Cittaslow

Szczegóły: http://oees.pl/konferencja-kierunki-rozwoju-malych-miast-i-obszarow-wiejskich-oee-on-tour-w-olsztynie/

w kategorii