Inauguracja Akademii Biznesu podczas Kongresu Przyszłości

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM i Gustaw Marek Brzezin, Marszałaek Województwa Warmińsko-Mazurskiego trzymają czek
W Kortowie odbył się I Warmińsko-Mazurski Kongres Przyszłości (16.11.). Podczas uroczystości odbyła się oficjalna inauguracja Akademii Biznesu UWM, której dokonał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM.

W I Warmińsko-Mazurskim Kongresie Przyszłości wzięli udział jedni z najlepszych polskich mówców i inspiratorów, znani przedsiębiorcy z regionu, trenerzy i mentorzy oraz dynamicznie rozwijające się start-upy. W zamyśle organizatorów to wydarzenie ma stać się platformą wymiany doświadczeń i wiedzy pomiędzy nauką, biznesem i techniką oraz okazją do prezentacji innowacyjnych pomysłów.

Podczas uroczystości Gustaw Marek Brzezin, marszałek województwa warmińsko-mazurskiego wręczył Odznaki Honorowe za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wśród odznaczonych znalazł się prof. Marek Marks z Katedry Agroekosystemów na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM.

Jednym z punktów I Warmińsko-Mazurskiego Kongresu Przyszłości była oficjalna inauguracja uniwersytecka Akademii Biznesu i symboliczne przecięcie wstęgi. UWM na uruchomienie Akademii Biznesu otrzymał prawie 336 tys. zł dotacji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Marszałkowskiego. Podczas uroczystości czek na tę kwotę otrzymał prof. Ryszard Górecki, rektor UWM z rąk marszałka Gustawa Marka Brzezina.

- Jedną z ważniejszych sztuk jest łączenie teorii z praktyką. Nie wystarczy tylko mówić, ale trzeba też wspierać. Samorząd jest wdzięczny rektorowi i całej kadrze UWM, że jest motorem rozwoju naszego regionu. Serdecznie dziękujemy – mówił podczas wręczania czeku marszałek.

Praktyczna edukacja

Akademia Biznesu UWM to pierwsza w Polsce międzywydziałowa szkoła dla studentów i doktorantów, która będzie ich uczyć przedsiębiorczości, zarządzania zespołami pracowniczymi i umiejętności komercyjnego wykorzystania uzyskanej wiedzy.

- Akademia jest wzorowana na wiodących placówkach skandynawskich, które najlepiej w Europie łączą naukę ze światem biznesu. Nauka w niej trwa 2 semestry (350 godzin) i jest bezpłatna. Zajęcia odbywają się w Kortowie w Starej Kotłowni oraz w siedzibach współpracujących z nią firm. Wykładowcami są nauczyciele akademiccy oraz odnoszący sukcesy przedstawiciele biznesu, kadra kierownicza i właściciele przedsiębiorstw. Dodatkowo słuchacze akademii otrzymają wsparcie mentorów i doradców-praktyków, którzy pomogą im opracować podstawy własnych start-upów lub przygotują do pełnienia funkcji menedżera - wyjaśnia ideę akademii Bogdan Włodarczyk, jej dyrektor.

Akademia Biznesu zapewnia zupełnie inny model edukacji, bardziej praktyczny. Podejście do każdego studenta będzie indywidualne.

- Studenci wezmą udział w zajęciach z psychologii biznesu. Chcemy, aby identyfikowali siebie jako ludzi biznesu. Otworzyli się na świat i innych. Zajęcia w grupach poprowadzą psychologowie biznesu. Nauczymy ich także jak prezentować się w biznesie, zarówno po polsku, jak i po angielsku. Zapoznają się z zagadnieniami z ekonomii, finansów i prawa – wiedzą, która jest potrzebna do prowadzenia start-upów. Podpowiemy, jak założyć firmę, z jakimi problemami mogą się spotkać, jakie dokumenty będą od nich wymagane – mówi Bogdan Włodarczyk.

Zajęcia teoretyczne pojawią się, ale tylko w wymiarze 2-4 godzin, tak aby studenci wiedzieli skąd czerpać wiedzę teoretyczną. Nacisk położony zostanie jednak na zajęcia praktyczne.

- Studenci spotkają się z przedsiębiorcami, którzy opowiedzą im o swoich wdrożeniach i czy zdały one egzamin. Porozmawiają także z przedsiębiorcami, którym się nie powiodło, a firmy upadły. Najważniejsze, żeby się nie załamywać i radzić sobie z tym. Każda porażka jest wzmocnieniem potrzebnym do otwarcia nowego biznesu. Studenci wezmą także udział w warsztatach, podczas których sami spróbują zastosować swoje rozwiązania we własnych projektach – realnych lub wirtualnych. Trzeba sobie zdawać sprawę, że nie każdy z nich założy start-up, bo to tak nie działa. Dostaną za to wiedzę i zdobędą kontakty, dzięki którym będą mieli przewagę na rynku pracy – podkreśla Bogdan Włodarczyk.

Nowa jednostka międzywydziałowa jest pozytywnie odbierana wśród studentów.

- Poddajemy się ocenie. Przeprowadziliśmy już pierwsze ankiety. Na bieżąco będziemy sprawdzać czy prezentowane przez nas treści trafiają do odbiorców. Inaczej rozmawia się z dyrektorem przedsiębiorstwa, a inaczej ze studentem. Naszym celem jest jak najlepsze dotarcie do tych młodych ludzi i spełnienie ich oczekiwań – dodaje Bogdan Włodarczyk.

Trzech kandydatów na jedno miejsce

O jedno miejsce w Akademii Biznesu UWM starało się trzech kandydatów. Dostało się tylko 30, za to samych najlepszych. Pierwszy taki projekt w Polsce ruszył na UWM 7 listopada. Wówczas w uroczystym otwarciu akademii wzięła udział Wioletta Śląska-Zyśk, wicemarszałek województwa. Wicemarszałek zwróciła słuchaczom uwagę na potrzebę stawiania sobie w życiu celów. Zapowiedziała także, że jako wolontariuszka poprowadzi kilka zajęć.

Prof. Ryszard Górecki, rektor UWM podziękował imiennie wszystkim, którzy przyczynili się do uruchomienia akademii oraz szczególnie marszałkowi województwa za finansowe wsparcie tego przedsięwzięcia.

- Myślę, że wszyscy osiągniecie sukces – rektor zwrócił się do słuchaczy akademii, nawiązując do wcześniejszej informacji jej dyrektora o wyśrubowanych kryteriach rekrutacji i o tym, kto się do niej dostał.

- Jestem przekonany, że przy tej determinacji, którą kandydaci wykazali starając się o miejsce w akademii, w przyszłości wszyscy będą reprezentować UWM w biznesie - zapewnił prof. Jerzy Jaroszewski, prorektor UWM ds. nauki.

Jedną ze słuchaczek akademii jest Emilia Bojkowska z Tyrowa koło Ostródy, doktorantka na WNE. Emilia wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo rolne i od 18. roku życia zarabia.

- Ubiegałam się o miejsce w tej akademii, bo w przyszłości chcę prowadzić swój biznes. Zawsze sobie stawiam cele i je realizuję. Moim największym celem było dotąd skończenie studiów i uzyskanie stopnia magistra, a jednym z ostatnich kupno sportowego motocykla - Hondy CBR 650. Zarobiłam na niego i na strój pracując fizycznie, a kosztowało to ok. 20 tys. zł – mówi z satysfakcją.

Albert Kawałek z Zyndak koło Mrągowa studiuje na 2. semestrze budownictwa na studiach magisterskich. Interesuje się projektowaniem z nietypowych materiałów, np. mebli ekologicznych i od pewnego czasu ma swoją jednoosobową firmę - wizualizacje domów i wnętrz. Dlaczego wstąpił do Akademii Biznesu?

- Dużo czytałem na temat rozwoju osobistego. Teraz uznałem, że przyszedł czas na działania. Liczę, że akademia pomoże mi rozwinąć moją działalność.

Paweł Weber jest studentem 3. roku rolnictwa i 1. roku ogrodnictwa.

- O akademii pierwszy raz dowiedziałem się ze strony internetowej UWM w zeszłym roku. Sprawdziłem co to jest i postanowiłem spróbować. Koszt żaden, a można się wiele nauczyć – mówi.

Więcej o Akademii Biznesu UWM

Akademia Biznesu UWM: przyjętych 30 osób z 13 wydziałów. 40% to doktoranci, reszta studenci 1. i 2. stopnia. Kobiety stanowią 30% słuchaczy. Deklarowana znajomość języka angielskiego na poziomie A i B.

syla, lek