Historyk z UWM nagrodzony przez prezydenta Olsztyna

prof. Roman Jurkowski, prezydent Olsztyna,
Prof. dr hab. Roman Jurkowski laureatem Nagrody Prezydenta Olsztyna im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego w dziedzinie historii.

Nagrodę w dziedzinie historii im. Bohdana Jerzego Koziełło-Poklewskiego prezydent Olsztyna przyznaje od 2011 roku, co dwa lata. Jest ona formą docenienia pracy naukowej związanej z historią ziem położonych między Niemnem a dolną Wisłą, szczególnie w  XX wieku. W poniedziałek (27 listopada) w ratuszu poznaliśmy tegorocznego laureata. Nagroda trafiła do  prof. dr. hab. Romana Jurkowskiego. Wyróżniony otrzymał statuetkę autorstwa olsztyńskiej artystki Edyty Jurkowskiej oraz kwotę 7 tys. zł. Wyboru dokonała 7-osobowa kapituła, której przewodniczył prezydent Olsztyna.

Prof. dr hab. Romana Jurkowski jest pracownikiem naukowym Instytutu Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, kierownikiem Zakładu Europy Wschodniej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na dziejach ziemiaństwa polskiego z Ziem Zabranych, ze szczególnym uwzględnieniem historii polskiej myśli politycznej na tych obszarach i działalności Polaków w życiu parlamentarnym Imperium Rosyjskiego. Jest autorem trzech monografii, ponad 130 artykułów naukowych, recenzji i publikacji materiałów źródłowych w językach: polskim, rosyjskim, angielskim i litewskim.

Źrodło: UW w Olsztynie. Fot. Marcin Kierul

w kategorii