Geodezja i geoinformatyka - studiami z przyszłością

Ada Wolny i Jacek Zabielski
Anglojęzyczna specjalność geodezja i geoinformatyka na kierunku studiów II stopnia geodezja i kartografia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa otrzymała certyfikat „Studia z przyszłością”.

Gala finałowa tegorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacyjnego „Studia z Przyszłością" odbyła się 18 marca w pałacu Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej pod Warszawą. W jej trakcie reprezentanci wyróżnionych kierunków i specjalności studiów odebrali certyfikaty akredytacyjne Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego potwierdzające najwyższą jakość kształcenia oraz prowadzenia studiów zgodnie z potrzebami rynku pracy. Wśród wyróżnionych znalazła się także anglojęzyczna specjalność geodezja i geoinformatyka na kierunku geodezja i kartografia, studia II stopnia na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa UWM.
- Specjalność geodezja i geoinformatyka na 3-semestralnych studiach magisterskich uruchomiliśmy w lutym 2018 r. To całkiem nowa specjalność, prowadzona tylko w języku angielskim. Autorem jej programu jest dr hab. inż. Dariusz Popielarczyk, prof. UWM – informuje dr inż. Jacek Zabielski, prodziekan WGIPiB.

Nowa specjalność od razu wzbudziła duże zainteresowanie studentów. Widzą w niej szanse na zdobycie atrakcyjnej pracy nie tylko na rynku polskim, ale i zagranicznym. Już teraz WGIPiB współpracuje owocnie z Uniwersytetem Stanowym w Ohio w USA, którego dziekanem jest prof. Dorota Grejner-Brzezińska, absolwentka UWM oraz z Uniwersytetem Technicznym Liaoning w Chinach.

- Do studiowania tej niełatwej specjalności przyciąga studentów m.in. to, że na zajęciach wykorzystujemy najnowsze zdobycze techniki, np. drony, zintegrowany system batymetryczny służący do pomiar głębokości zbiorników wodnych, wirtualną i rozszerzoną rzeczywistość, georadar, techniki informatyczne, najnowocześniejszy na świecie sprzęt laboratoryjny – chwali specjalność jej współtwórca, prof. Dariusz Popielarczyk.

Nagrodzona specjalność daje absolwentowi rozległą wiedzę i umiejętności z zakresu geodezji i kartografii, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych technik gromadzenia i przetwarzania danych pozyskanych za pomocą zdalnych systemów pomiarowych. Program nauczania obejmuje kursy ogólne i wstępne (matematyka, geodezja fizyczna, geostatystyka, obserwacje Ziemi, programowanie GIS), kursy specjalistyczne modelujące profil przyszłego geodety (zaawansowana geodezja, techniki GNSS, zaawansowana teledetekcja satelitarna, przetwarzanie danych GNSS i aplikacje GNSS, nawigacja satelitarna, bezzałogowe systemy latające, hydrografia). Zawiera również szkolenie zawodowe: np. techniki informacyjne w geomatyce, modelowanie i analiza GIS, projektowanie baz danych, geowizualizacja, sieć i mobilny GIS, geostatystyka. Studia z geodezji i geoinformatyki przygotowują absolwenta do pracy w firmach geodezyjnych, kartograficznych i geoinformatycznych, instytucjach badawczych i centrach rozwoju oraz w jednostkach administracji centralnej i lokalnej.

Konkurs „Studia z Przyszłością” organizowany jest od 4 lat. Służy wyróżnianiu najbardziej innowacyjnych, nowoczesnych i wartościowych kierunków  lub programów studiów na polskich uczelniach. Certyfikat wyróżnia kierunki realizowane według oryginalnych i wartościowych programów kształcenia, dobrze odpowiadające na potrzeby rynku pracy.

Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego powstała w 2010 r. z inicjatywy pracowników naukowych i środowisk nauczycielskich województwa śląskiego. Nadzór nad jej działalnością sprawuje Minister Edukacji Narodowej. Prowadzi działalność o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym.

W 2018 r. certyfikaty „Studia z przyszłością” z UWM dostała gastronomia-sztuka kulinarna na Wydziale Nauki o Żywności i Inżynieria informacji na Wydziale Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa.

Na zdj.:  prodziekani dr inż. Ada Wolny i dr inż. Jacek Zabielski, prodziekan WGIPiB.

lek