Fundacji Georga i Marii Dietrichów nagrodziła

Mgr Maria Grabowska i lic. Przemysław Mówka
Mgr Maria Grabowska i lic. Przemysław Mówka z filologii germańskiej to tegoroczni laureaci Fundacji Georga i Marii Dietrichów z Offenburga.

Fundacja Georga i Marii Dietrichów z Offenburga przyznała właśnie po raz piąty nagrody za najlepszą pracę licencjacką i magisterską, napisane i obronione w roku akademickim 2018-2019 w Katedrze Filologii Germańskiej UWM.

Promotorzy tegorocznych prac nominowali do nagrody 3 prace licencjackie oraz 2 prace magisterskie. Jury, wyłonione spośród pracowników katedry, uznało, że najlepszą pracę magisterską pt. „Strona bierna z ‚werden‘ w języku fachowym i naukowym” napisała magister Maria Grabowska - absolwentka specjalności nauczycielskiej w zakresie języka niemieckiego (promotorka: dr hab. Anna Dargiewicz, prof. UWM).

Najlepsza praca licencjacka nosi tytuł „Katolicyzm i nacjonalizm w dramacie historycznym Josepha von Eichendorffa”. Napisał ją Przemysław Mówka - absolwent studiów I stopnia filologii germańskiej, (promotorka: dr Alina Kuzborska).

Nagrody w wysokości 250 euro oraz dyplomy gratulacyjne laureaci otrzymają w czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Humanistycznym.

opr. lek

w kategorii