Dziekani wydziałów przyrodniczych spotkali się w Olsztynie

dziekani na pomoście
Już po raz drugi Uniwersytet Warmińsko-Mazurski był gospodarzem Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich. Dziekani rozmawiali o sprawach związanych z kształceniem i ewaluacją. Ale nie tylko. Mówiono też np. o zdrowiu studentów.

Konferencja Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych Uniwersytetów Polskich odbyła się 17 i 18 listopada. Zorganizował ją Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. W obradach uczestniczyło 50 osób z około 20 wydziałów. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych i dydaktycznych pomiędzy przedstawicielami wydziałów przyrodniczych uniwersytetów z całego kraju, ustalenie wspólnej strategii działania, a także zacieśnianie kontaktów między uczelniami.

Obrady konferencji prowadziła prof. Iwona Bogacka, dziekan Wydziału Biologii i Biotechnologii UWM

Wśród zaproszonych gości był m.in. prof. Grzegorz Węgrzyn, członek korespondent Polskiej Akademii Nauk oraz przewodniczący Rady Doskonałości Naukowej. Poruszył on zagadnienia związane z waloryzacją jednostek naukowych w kontekście postępowania awansowego.

O czym dokładnie mówił profesor Węgrzyn? O tym, że m.in. właśnie w listopadzie tego roku wprowadzono nowy podział dyscyplin naukowych.

Dr hab. Dominik Antonowicz, profesor UMK, członek Komisji Ewaluacji Nauki przedstawił cele i kryteria ewaluacji szkół doktorskich. Dr hab. inż. Dorota Kulikowska, profesor UWMM, członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej, poruszyła problemy związane z ewaluacją jakości kształcenia. A mgr Anna Piotrowska, psycholog i terapeutka z Ośrodka Pomocy Psychologicznej i Psychoedukacji „Empatia” przedstawiła na wybranym przykładzie sposoby efektywnego wspierania studentów ze złożonymi problemami zdrowotnymi i psychicznymi. Okazuje się, że ich problemy mocno rzutują także na grupę, w której się kształcą.

 

Olsztyn był już po raz drugi gospodarzem tej konferencji. Pierwszy raz było to w 2011 r. Podczas tamtej konferencji zapadła decyzja o organizacji przez wydziały przyrodnicze Nocy Biologów - imprezy, która kontynuowana jest z powodzeniem do tej pory.

A dlaczego podczas Konferencji Dziekanów Wydziałów Przyrodniczych z referatem wystąpiła specjalistka z naszej uniwersyteckiej „Empatii”?

- Dlatego, że mamy coraz więcej studentów ze złożonymi problemami psychicznymi i zdrowotnymi. Chcielibyśmy wiedzieć, jak z nimi właściwie postępować, aby nie tracić ich w procesie kształcenia - wyjaśnia prof. Bogacka.

Gospodyni konferencji jest bardzo zadowolona z jej przebiegu.

- Każde wystąpienie wywoływało ożywioną dyskusję, którą czasami musiałam skracać. Wymienialiśmy się swoimi uwagami i doświadczeniami. Dzięki temu mogliśmy się od siebie nawzajem różnych rzeczy uczyć. W czasie nasilenia pandemii mieliśmy konferencje on-line, ale to nie to samo, co spotkać się i porozmawiać bezpośrednio - podkreśla prof. Iwona Bogacka.

Gospodarzem następnej konferencji będzie Międzyuczelniany Wydział Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiegio i Gdańskiiego Uniwersytetu Medycznego. A odbędzie się ona 12 i 13 czerwca przyszłego roku. Będzie połączona z obchodami 30-lecia gdańskiego wydziału.

w kategorii