Doktorant ze Słowacji odbył staż w Katedrze Architektury Krajobrazu UWM

Juraj Illes
Juraj Illéš jest kolejnym doktorantem zza granicy, który w ostatnim czasie odbył staż w Katedrze Architektury Krajobrazu UWM.

Juraj Illéš jest doktorantem na Wydziale Architektury i Designu Uniwersytetu Technicznego w Bratysławie. Naukowo zajmuje się młynami wodnymi, towarzyszącą im infrastrukturą, kanałami młyńskimi oraz zieloną i niebieską infrastrukturą. W trakcie dwutygodniowego pobytu w Olsztynie prowadził analizy terenowe na Warmii i Mazurach. 

- Olsztyn oraz inne, mniejsze miejscowości na Warmii i Mazurach są pełne przykładów dokumentujących związki założeń miejskich z elementami wodnymi oraz tego, jaką rolę odgrywają w strategiach rewitalizacji miast. Oprócz zwiedzania regionu robiłem również kwerendę w archiwach i bibliotekach. Chciałbym bardzo podziękować prof. Agnieszce Jaszczak, kierowniczce Katedry Architektury Krajobrazu UWM, za konsultacje, których mi udzieliła oraz za to, że umożliwiła mi odwiedzenie bardzo ciekawych i przydatnych w mojej pracy doktorskiej miejsc – mówi Juraj Illéš w rozmowie z "Wiadomościami Uniwersyteckimi".

Doktorant przyznał, że z przyjemnością wrócił do Olsztyna, który jest dla niego atrakcyjnym miejscem zarówno w pracy naukowej, jak i prywatnie – do miłego spędzania czasu.  

- To był mój drugi pobyt w Olsztynie. Za pierwszym razem Kortowo mnie oczarowało. Szybko zdałem sobie sprawę, że Katedra Architektury Krajobrazu na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa UWM jest znakomitym miejscem do przeprowadzenia naukowych konsultacji dotyczących mojej pracy doktorskiej. Mam to szczęście, że mogę łączyć przyjemne z pożytecznym, bo gdy odwiedzam ciekawe miejsca, to jednocześnie zbieram materiały do swojej pracy. Bardzo mi się podoba Plaża Miejska w Olsztynie, budynek Centrum Ekspozycyjnego Stara Kotłownia czy mała, ale ciekawa plaża we wsi Bartążek – dodaje Juraj Illéš.

Przyjazd doktoranta z Bratysławy był możliwy dzięki programowi PROM, a sfinansowany został przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). Podczas poprzedniej wizyty Juraj Illéš prowadził zajęcia dla studentów w ramach programu CEEPUS. Opiekunem merytorycznym stażu była dr hab. inż. Agnieszka Jaszczak, prof. UWM.

Niedawno staż naukowy w Katedrze Architektury Krajobrazu UWM odbył Bohdan Turchyn, doktorant z Politechniki Lwowskiej. Pisaliśmy o tym tutaj

Marta Wiśniewska

fot. Katdera Architektury Krajobrazu UWM

PROM - Międzynarodowa wymiana stypendialna doktorantów i kadry akademickiej to projekt, którego celem jest stworzenie mechanizmu wsparcia finansowego programów  wymiany stypendialnej adresowanych do doktorantów i kadry akademickiej.  Programy te umożliwiają wzięcie udziału  w krótkich formach kształcenia (trwających od 5 do 30 dni), mających podnosić poziom kompetencji i kwalifikacji.