Do matury … marketingowo

dwie uśmiechnięte dziewczyny z informatorami UWM
Jeśli chcesz dobrze zdać egzamin dojrzałości, powinieneś odwiedzić Salon Maturzysty fundacji Perspektywy. Dlaczego? Ponieważ uczą tu technik marketingowych do stosowania podczas matury.

To już tradycja, że na początku września fundacja „Perspektywy” w wybranych miastach Polski organizuje salony maturzystów. Salon Maturzysty w Olsztynie odbył się 11 września. Oprócz UWM ofertę edukacyjna prezentowały na nim: Wyższa Szkoła Bankowości, Uniwersytet i Politechnika –z Gdańska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Warszawska Szkoła Reklamy, Uczelnia im. W. Łazarskiego, Szkoła Główna Handlowa, Akademia Leona Koźmińskiego, Społeczna Akademia Nauk (wszystkie z Warszawy) oraz miasto Białystok. Białystok na swoim stoisku prezentował ofertę: Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu i Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

- Dzięki dobrze układającej się współpracy z Biurem Promocji Urzędu Miasta już od 3 lat w ten sposób wystawiamy się na targach edukacyjnych. Miasto ponosi koszt wynajęcia stoiska, a uczelnie - dojazdów i materiałów promocyjnych - wyjaśnia Magdalena Wasilewska z Działu Promocji Politechniki Białostockiej.

Każda uczelnia na swoim stoisku w atrakcyjny sposób starała się przedstawić ofertę edukacyjną i zachęcić przyszłorocznych maturzystów do podjęcia nauki właśnie u niej. Tak też było i na stoisku UWM. Oprócz kompetentnej ekipy pracowników Biura ds. Studenckich do studiów na UWM zachęcały filmy o uczelni prezentowane na wielkim monitorze.

- Nasze stoisko cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Najczęściej młodzież pyta o kierunek lekarski i jakie przedmioty trzeba zdawać na maturze, aby się na niego dostać – wyjaśniają pracownicy Biura.

Ale nie tylko z ofertą edukacyjną przybyła do salonu młodzież mogła się zapoznać. Eksperci z Okręgowej Komisji Edukacyjnej w Łomży informowali na poszczególnych prelekcjach o zasadach obowiązujących na egzaminach maturalnych na poziomie podstawowym i rozszerzonym z: języka polskiego i obcych, z matematyki, biologii, geografii, wiedzy o społeczeństwie oraz historii. Andrzej Sagin z działu marketingu Warszawskiej Szkoły Reklamy dał godzinny wykład na temat narzędzi komunikacji marketingowej przydatnych podczas zdawania matury ustnej.

- Matura to dla wielu pierwsze wystąpienie publiczne. Wyjaśniam więc przyszłym maturzystom, że na egzaminie maturalnym oceniani są nie tylko za wiedzę, ale za całość wystąpienia, czyli jeszcze za dykcję, mimikę, gesty, postawę, mowę ciała. Przypominam, żeby pamiętali o przywitaniu i pożegnaniu się z komisją egzaminacyjną, o nawiązaniu z nią kontaktu wzrokowego. Młodzi ludzie niby to wszystko wiedzą z Internetu, ale ja uświadamiam im, że to jest ważne – informuje wykładowca.

Radzi im przygotować jakieś wystąpienie. Potem sfilmować się wygłaszając je, a potem obejrzeć i popracować nad słabymi stronami.

Tłumy w holu Centrum Konferencyjnego mogły świadczyć o tym, że salon edukacyjny wzbudził zainteresowanie uczniów.

- Moje zawodowe obserwacja pozwalają mi przypuszczać, że we wrześniu ok. 70% przeszłorocznych maturzystów już wie gdzie i na jakim kierunku chce studiować. Już nie ma takiego pędu do wyrwania się jak najdalej z domu. Teraz młodzi planując studia, kierują się bardzo mocno względami ekonomicznymi i najczęściej wybierają uczelnie blisko domu, przynajmniej ci z mojej szkoły. Poza tym to dla wszystkich okazja do pierwszych publicznych działań. Trzeba się wypytać o coś, od czego będzie zależeć ich przyszłość, czyli pierwsze odpowiedzialne zadanie - wyjaśnia Jolanta Różańska - nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Szkół Ekonomicznych im. M. Kopernika w Olsztynie.

Wśród wielu młodych ludzi, którzy 11 września odwiedzili Centrum Konferencyjne UWM były także Paulina Ciechanowska i Sandra Gieczewska z LO V w Olsztynie.

- Najbardziej chciałabym studiować technologię żywienia właśnie tu na UWM, bo podoba mi się praca dietetyka, ale nie czuję się mocna z biologii i chemii, a to podstawa na tym kierunku. Wybieram się więc na filologię hiszpańską do Warszawy. Szkoda, że nie ma jej w Olsztynie, bo najchętniej bym tu została - zdradza swe plany Paulina.

Sandra jeszcze nie wie, co chciałaby studiować.

- Przyszłam tutaj, żeby się rozejrzeć. Sama nie wiem, co mnie najbardziej interesuje, ale dałam sobie na wybór studiów czas do końca września i dlatego tutaj jestem - wyjaśnia.

W olsztyńskim Salonie Maturzystów uczestniczyli głównie uczniowie szkół olsztyńskich, ale przybyła także młodzież ze szkół średnich w Braniewie, Działdowie, Iławie, Olsztynku, Ornecie, Nowym Mieście Lubawskim, Makowie Mazowieckim i Szczytnie. Szacuje się, że salon odwiedziło ok. 3 tys. osób.

lek

w kategorii