Cztery nagrody za jedną pracę

Patrycja Pawelec  stoi pod ścianą
Patrycja Pawelec - absolwentka architektury krajobrazu z 2019 r., a obecnie doktorantka w Szkole Doktorskiej UWM otrzymała pierwszą nagrodę Narodowego Instytutu Dziedzictwa w konkursie na najlepsze prace dyplomowe dotyczące współczesnej roli dziedzictwa kulturowego pn. „Dziedzictwo kulturowe jako zasób rozwojowy”.

Nagrodzona praca magisterska Patrycji nosi tytuł „Turystyczne zagospodarowanie zabytków archeologicznych na przykładzie projektowanej ścieżki dydaktycznej wokół jeziora Limajno”.

- Praca jest przykładem wzorcowego opracowania ścieżki dydaktycznej, a także wykorzystania przez autorkę zaawansowanych metod analizy atrakcyjności szlaków turystycznych – uzasadnia w filmie prezentującym wyniki konkursu na YouTube Bartosz Skaldowski – dyrektor NID.

Komisja 2. i 3. nagrody w tej kategorii nie przyznała. To już 4. nagroda za tę pracę Patrycji. Wcześniej nagrodził ją generalny konserwator zabytków. Wyróżnienie zaś Patrycja zdobyła w międzynarodowym Konkursie Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS im. prof. Jana Zachwatowicza na najlepszą pracę dyplomową podejmującą problematykę ochrony dziedzictwa kulturowego. Drugie wyróżnienie zdobyła w Konkursie PTTK im. Krzysztofa R. Mazurskiego na najlepszą pracę magisterską z zakresu krajoznawstwa.

- Cztery nagrody za jedną pracę to chyba pierwszy taki przypadek w mojej nauczycielskiej karierze – mówi dr inż. Mariusz Antolak, z Katedry Architektury Krajobrazu, promotor pracy Patrycji. ­ - Jej praca się wyróżniała. To praca interdyscyplinarna. Jak widać robi wrażenie na przedstawicielach różnych dyscyplin.

Dr Antolak nie stracił kontaktu z Patrycją i nadal ją chwali, bo obecnie jego magistrantka studiuje na 3. roku Szkoły Doktorskiej UWM i pomaga mu w badaniach naukowych.

A co na to wszystko Patrycja?

- Bardzo się cieszę z tych wyróżnień. Tym bardziej, że w komisji oceniającej NID był prof. Kobyliński, z którego publikacji korzystałam pisząc pracę. To znak, że ktoś docenia to, co zrobiłam, bo kosztowało mnie to sporo wysiłku. Teraz przygotowuję się do obrony pracy doktorskiej. To kontynuacja moich zainteresowań. Zajmuję się w niej zagospodarowaniem turystycznym i edukacyjnym grodzisk w Polsce – mówi Patrycja Pawelec.

W przyszłości Patrycja chciałaby pracować naukowo i zajmować się tym, czym się zajmuje, a także wizualizacją komputerową.

Zaprojektowana przez nią i nagrodzona ścieżka edukacyjna liczy 26 km. 22 km da się przejechać rowerem. Jej motywem przewodnim jest religia Prusów z powodu wczesnośredniowiecznych pruskich grodzisk zlokalizowanych przy niej. Ma na niej być 7 stanowisk i ok. 300 elementów małej architektury, w tym: altana duża i mała, 2 mostki, 1 taras widokowy, 21 rzeźb, 30 stojaków na rowery, prawie 100 tablic informacyjnych różnej wielkości oraz dużo stylowych koszy na śmieci.

- Celem mojej pracy jest pokazanie, że miejsca, które dla laika są jedynie górką, mogą skrywać historię i być cennym elementem dziedzictwa – wyjaśnia doktorantka.

Więcej o jej pracy dowiesz się tutaj.

Lech Kryszałowicz

w kategorii