Congressio-Mathematica UWM 2022

VIII Konferencja „Congressio-Mathematica” odbędzie się w trybie hybrydowym w dniach 19-25 września 2022.

"Congressio-Mathematica" jest corocznym projektem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Politechniki Łódzkiej oraz Politechniki Lubelskiej. Tegoroczna edycja jest ósmą z cyklu. Konferencja jest interdyscyplinarna, a jej tematyka jest ściśle związana ze specjalnościami reprezentowanymi przez zaproszonych mówców plenarnych - wiodących naukowców reprezentujących swoje dziedziny. Wokół nich organizowane będą grupy tematyczne skupiające uczestników konferencji.

W wydarzeniu wezmą udział naukowcy krajowi jak i z zagranicznych ośrodków m.in. Brigham Young University (USA), ORT Braude College of Engineering (Izrael), Tor Vergata University of Rome (Włochy),  University of Eastern Finland (Finlandia), University of Belgrade (Serbia), Kyungsung University (Busan, Korea), Indian Institute of Technology Roorkee (Indie), Swansea University (UK), Indian Institute of Technology Madras (Indie), Babeş-Bolyai University (Rumunia).

Organizatorzy:

  • Katedra Analizy Zespolonej, Wydział Matematyki i Informatyki, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
  • Instytut Matematyki, Uniwersytet Rzeszowski
  • Wydział Fizyki Technicznej, Informatyki i Matematyki Stosowanej, Centrum Nauczania Matematyki i Fizyki, Politechnika Łódzka
  • Wydział Mechaniczny, Politechnika Lubelska

Podczas konferencji planowane są sekcje tematyczne: analiza zespolona, analiza funkcjonalna, informatyka, dydaktyka matematyki, historia matematyki i inne. Organizatorzy pozostają otwarci na propozycje uczestników utworzenia innych sekcji.

Projekt VIII Międzynarodowa Konferencja Matematyczno-Informatyczna "Congressio-Mathematica" dofinansowany jest ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Doskonała nauka” – moduł „Wsparcie konferencji naukowych”. Wartość dofinansowania: 72 820 zł, całkowity koszt projektu: 104 445 zł.

Więcej na: http://wmii.uwm.edu.pl/congressiomath

w kategorii