Prof. Buszko członkiem rady naukowej programu ONZ

prof. Andrzej Buszko
Dr hab. Andrzej Buszko, prof. UWM z Katedry Finansów na Wydziale Nauk Ekonomicznych UWM został powołany do rady naukowej programu antykorupcyjnego polskiego oddziału Globalnej sieci kompaktowej ONZ.

Globalna sieć kompaktowa Narodów Zjednoczonych to największa na świecie inicjatywa skupiająca zrównoważony biznes. Została powołania przez Kofi Annana - sekretarza generalnego ONZ w 2000 r. Zrzesza obecnie ponad 10 000 członków z całego świata. Jej misją jest mobilizowanie globalnego ruchu zrównoważonych firm oraz interesariuszy, aby uczynić świat bezpiecznym, sprawiedliwym i przyjaznym dla człowieka.

Rada naukowa polskiego oddziału Globalnej sieć kompaktowej Narodów Zjednoczonych liczy 15 członków. Oprócz prof. Buszki znajdują się w niej naukowcy lub pracownicy ze Szkoły Głównej Handlowej, WAT, Uniwersytetu Gdańskiego, UKSW, CBA, Uczelni Łazarskiego i OBWE.

Radę Naukową powołał Kamil Wyszkowski, dyrektor wykonawczy oddziału polskiego sieci. Jest ona jego organem doradczym w programie antykorupcyjnym. Rada koncentruje się m. in. na przygotowaniu wspólnych działań biznesu przeciwko korupcji.

- Udział w tej radzie poczytuję sobie za wielki zaszczyt i docenienie mojego dorobku naukowego – cieszy się prof. Andrzej Buszko.

Członkowie rady powołania otrzymali 3 października. Ich najbliższe spotkanie odbędzie się na przełomie listopada i grudnia w Warszawie.

- Celem naszych wspólnych działań jest wypracowanie polskiego standardu przeciwdziałania korupcji. Jednym z efektów wdrożenia tego standardu będą certyfikaty rzetelności firm wydawane przez polski oddział Globalnej sieci kompaktowej ONZ. Pozwolą one polskim firmom startować w przetargach organizowanych przez ONZ i UE - dodaje prof. Buszko.

Rada naukowa współpracuje z radą programową sieci. W jej skład wchodzą tuzy polskiego biznesu.

- Dlatego członkostwo w tej radzie traktuję także jako okazję do nauki, do spotkania ze światem wielkiego biznesu i poznania jego punktu widzenia i oczekiwań - nie ukrywa nasz naukowiec.

Prof. Andrzej Buszko zajmuje się naukowo m.in. badaniami nad szarą strefą w gospodarce. Członkostwo w radzie naukowej programu jest honorowe.

lek

Ekspertami innych agendy ONZ - do spraw wyżywienia i rolnictwa (FAO i  FAPA) byli: dr Aleksander Surażyński z Wydziału Nauki o Żywności oraz prof. Zbigniew Puchajda z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt

w kategorii