Biochemicy żywności z UWM na prestiżowej konferencji w Walencji

Biochemicy żywności z UWM jako jedyni z Polski uczestniczyli w prestiżowym międzynarodowym sympozjum w Walencji poświęconym bioaktywnym peptydom. Organizatorzy, doceniając poziom badań naszych naukowców, zaprosili do wygłoszenia wykładu plenarnego prof. Annę Iwaniak z Katedry Biochemii Żywności.

W dniach 22-24 maja w Walencji w Hiszpanii odbyło się II Międzynarodowe Sympozjum o Bioaktywnych Peptydach. Środowisko polskich naukowców zajmujących się biochemią żywności reprezentowali prof. dr hab. Małgorzata Darewicz, dziekan Wydziału Nauki o Żywności, prof. dr hab. Anna Iwaniak oraz prof. dr hab. Piotr Minkiewicz z Katedry Biochemii Żywności Wydziału Nauki o Żywności UWM.

Tematyka konferencji dotyczyła m. in. charakterystyki strukturalnej oraz funkcjonalnej peptydów, aspektów ich trawienia w układzie pokarmowym człowieka oraz wchłaniania, właściwości prozdrowotnych a także aktualnych trendów w badaniach na biopeptydami. Organizatorzy: profesorowie Fidel Toldrá z Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, Palerma, Valencia oraz Janping Wu z University of Alberta w Kanadzie - wybitni naukowcy zajmujący się badaniem biologicznie aktywnych peptydów występujących w żywności, doceniając poziom badań naukowych prowadzonych przez naukowców z UWM, zaprosili do wygłoszenia wykładu plenarnego prof. Annę Iwaniak. Prof. Iwaniak wygłosiła wykład "Contribiution of in silico approaches in studying bioactive peptides derived from foods".

- W sympozjum uczestniczyli światowej sławy specjaliści w dziedzinie analizy bioaktywnych peptydów, redaktorzy takich czasopism jak m. in. Journal of Functional Foods, Journal of Food Biochemistry czy Meat Science. Wykład w takim gronie jest dla naszego zespołu wyróżnieniem, a także docenieniem naszych badań, mających m. in. związek z funkcjonującą w naszej Katedrze Biochemii Żywności bazą danych sekwencji białek i bioaktywnych peptydów BIOPEP-UWM. Wykład spotkał się z dużym zainteresowaniem a nasz zespół został zaproszony na kolejne sympozjum peptydowe, które odbędzie się w 2021 roku w Banff w Kanadzie – mówi prof. Anna Iwaniak.

Baza BIOPEP-UWM jest jedynym na świecie zbiorem danych sekwencji białek i bioaktywnych peptydów. Została upubliczniona w Internecie w 2003 roku, jest aktualizowana oraz rozbudowywana o nowe narzędzia analizy peptydów. Od momentu jej udostępnienia powstało ponad 300 artykułów naukowych, których autorzy posługiwali się bazą BIOPEP-UWM. Korzystają z niej naukowcy zajmujący się badaniami dotyczącymi żywności i zdrowia człowieka.

Owocem sympozjum w Walencji będzie książka naukowa, wydana przez znane wydawnictwo naukowe Elsevier. Rozdział dotyczący wykorzystania baz białek i peptydów w badaniach naukowych napisze prof. Anna Iwaniak.

Ponieważ wykład tematycznie wpisywał się w dyscyplinę technologia żywności i żywienia, udział w konferencji został dofinansowany z programu ministra nauki i szkolnictwa wyższego „Regionalna Inicjatywa Doskonałości”, który jest realizowany na UWM.

ai, mah

na zdj. od lewej: prof. Janping Wu, prof. Anna Iwaniak, prof. Fidel Toldrá, prof. Małgorzata Darewicz

w kategorii