Prof. Benedykt Błoński laureatem Nagrody im. bp. Krasickiego

Za oryginalny dorobek artystyczny w dziedzinie chóralistyk i popularyzowanie dzieł związanych z regionem – brzmiał werdykt kapituły przyznającej nagrodę.

Prof. Benedykt Błoński, dziekan Wydziału Sztuki UWM, dyrygent, prowadzący chór przy Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej, został 28. laureatem Nagrody im. biskupa Ignacego Krasickiego. Pamiątkowy medal z wyrytą dewizą ”Godzien kraju kochania” odebrał podczas gali 10 maja w sali Kopernika na olsztyńskim zamku. Kapituła uhonorowała w ten sposób „oryginalny dorobek artystyczny w dziedzinie chóralistyki, popularyzowanie dzieł związanych z warmińskim regionem oraz osiągnięcia w kształceniu muzycznym młodzieży, nauczycieli i dyrygentów chóralnych” prof. Błońskiego.

- Życzę, abyśmy mogli dalej cieszyć się z dokonań artystycznych pana profesora, aby kolejne pokolenia artystów wychodziły spod pana ręki – gratulował prof. Błońskiemu obecny na gali Artur Chojecki, wojewoda warmińsko-mazurski.

Laureatowi gratulowali także Marek Brzezin - marszałek województwa, przedstawiciele władz Olsztyna, współpracownicy profesora z Wydziału Sztuki UWM.

- Za rok będę obchodzić 35-lecie pracy artystycznej. Dziś jestem wśród 28 laureatów tej nagrody, wśród poetów, muzyków, literatów, plastyków. Jestem dumny z tego, że znalazłem się w takim gronie – dziękował prof. Benedykt Błoński, zaznaczając, że dokłada starań, aby na plakatach informujących o jego koncertach zawsze była informacja, że jest z Polski i z Warmii.

Nagroda im. bp. I. Krasickiego jest drugą przyznaną prof. Błońskiemu w tym roku. W lutym otrzymał statuetkę św. Jakuba – nagrodę prezydenta Olsztyna.

Prof. Benedykt Błoński pochodzi z Muszak, w pobliżu Nidzicy. Ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina w Warszawie. W 1992 r. uzyskał tytuł profesora sztuk muzycznych. Ma w dorobku 13 płyt CD z utworami a capella z muzyką wokalno-instrumentalną, w tym wiele prawykonań. Prowadzone przez niego chóry występowały na wielu krajowych i zagranicznych konkursach i festiwalach, zdobywając wysokie nagrody oraz uświetniając wiele historycznych wydarzeń. Prof. Błoński od 2009 r. jest dyrektorem artystycznym Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Chóralnej im. F. Nowowiejskiego w Barczewie.

mah

Nagroda im. bp. I. Krasickiego przyznawana jest od 28 lat osobom szczególnie zasłużonym dla kultury i sztuki naszego regionu. Wśród laureatów są m.in. Kira Gałczyńska, Stefan Połom, Barbara Hulanicka, Hieronim Skurpski, Andrzej Wakar, hrabina Marion von Dönhoff, Jerzy Satanowski, Jan Chłosta.

w kategorii