Prof. Benedykt Błoński i dr hab. Krzysztof Szatrawski z nagrodami marszałka

na zdj.:drugi od prawej prof. dr hab. Benedykt Błoński
Prof. Benedykt Błoński i dr hab. Krzysztof Szatrawski w gronie wyróżnionych za osiągnięcia kulturalne dla naszego regionu. Nagrody wręczył marszałek województwa Gustaw Marek Brzezin (4.10.) podczas gali w olsztyńskiej filharmonii.

Kolejny raz marszałek województwa uhonorował osoby szczególnie zasłużone dla kultury i sztuki naszego regionu. W gronie tegorocznych laureatów znalazły się osoby związane z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim. Prof. Benedykt Błoński, dziekan Wydziału Sztuki, dyrygent, otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa w Dziedzinie Kultury. Dr hab. Krzysztof Szatrawski, poeta, tłumacz, muzykolog z Wydziału Sztuki został wyróżniony Odznaką Honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego”.

Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 4 października podczas gali w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej. Wręczenie nagród wybitnym osobistościom świata kultury i sztuki towarzyszy tradycyjnie inauguracji roku kulturalnego na Warmii i Mazurach.  

Dla dr. hab. Krzysztofa Szatrawskiego bieżący rok jest bardzo owocny. Lipiecki oddział Związku Pisarzy Rosji uhonorował go Medalem Jewgienija Zamiatina za sukcesy literackie i kulturalne. Natomiast miasto Kętrzyn przyznało mu tytuł Honorowego Obywatela.

Marszałek Gustaw Marek Brzezin wręczył także Warmińsko-Mazurską Nagrodę Humanistyczną im. Wojciecha Kętrzyńskiego. Jej laureatem został dr Adolf Juzwenko - historyk, doktor nauk humanistycznych, od 1990 dyrektor Biblioteki Ossolineum, następnie Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu.

Odznakę Honorową „Za Zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego” otrzymali także: Danuta Zielonka, prezes Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie; Marek Nowicki, sekretarz Zarządu Oddziału w Suwałkach Polskiego Towarzystwa Numizmatycznego; Zbigniew Jan Stodolnik, członek władz Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Barczewie.

Nagrody Marszałka Województwa w Dziedzinie Kultury przyznano także: Urszuli Kosińskiej, Dominice Lewickiej-Klucznik, Danucie Zielonce, Bogdanowi Wojciechowi Bartkowskiemu, Tomaszowi Białkowskiemu, Krzysztofowi Jaworskiemu, Władysławowi Katarzyńskiemu, Wojciechowi Kmieciowi, ks. Jerzemu Sikorze i Zbigniewowi Janowi Stodolnikowi.

opr. mah; źródło Olsztyn24

na zdj.: drugi od prawej dr hab. Krzysztof Szatrawski