Awans UWM w rankingu „Perspektyw”

rektorat
Siódme miejsce wśród polskich uniwersytetów i 26. wśród wszystkich polskich uczelni. Tak wygląda pozycja UWM w najnowszym rankingu polskich szkół wyższych fundacji „Perspektywy”.

Po raz 21. Fundacja „Perspektywy" opublikowała Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020. UWM awansował z 9. na 7. miejsce, wyprzedzając m.in. Uniwersytet Gdański (8. miejsce) i SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny z siedzibą w Warszawie (9. miejsce). Na czele znalazł się Uniwersytet Jagielloński, na drugim miejscu Uniwersytet Warszawski, a na trzecim - Politechnika Warszawska. W tej kategorii ocenianych było 21 uniwersytetów. Olsztyńska uczelnia świetnie wypadła także w ogólnej klasyfikacji. Tu awansowaliśmy z 31. na 26. pozycję.

Bardzo się cieszę z tego awansu. Szkół akademickich w Polsce jest ponad 100, więc 26. pozycja dla nas jest bardzo dobrą lokatą. Awansowaliśmy o pięć oczek, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni - podkreśla prof. Jerzy Przyborowski, rektor elekt UWM.

Największym atutem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego jest wysoko wykwalifikowana kadra dydaktyczna. Potwierdza to 4. pozycja w rankingu pod względem warunków kształcenia. Tu wyprzedzają nas tylko: Uniwersytet Jagielloński , Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Uniwersytet Warszawski.

To bardzo wysoka lokata. Oczywiście tutaj brane są pod uwagę nie tylko warunki przyrodnicze, lokalizacja kampusu - która bez wątpienia jest wyróżniająca - ale również warunki bytowe dla studentów, cała infrastruktura sportowa, możliwość uczestniczenia w pracach kół naukowych czy rozwijania własnych pasji. To wszystko składa się na tę czwartą lokatę. Dołożymy wszelkich starań żeby było jeszcze lepiej - dodaje prof. Jerzy Przyborowski.

Ranking Kierunków Studiów objął 70 najpopularniejszych kierunków studiów.Przygotowanie go wymagało od kapituły i analityków z „Perspektyw" szczególnego wysiłku związanego z nowymi zasadami funkcjonowania uczelni wprowadzonymi ustawą „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce" z 20 lipca 2018 roku.

W tym rankingu w pierwszej „10" w Polsce znalazło się aż 12 kierunków UWM. Przed rokiem było ich 10. Najwyżej sklasyfikowanym kierunkiem na UWM jest zajmująca 2. miejsce w Polsce zootechnika. Na 3. miejscu uplasowała się weterynaria, a na 4. architektura krajobrazu, inżynieria środowiska oraz kierunki rolnicze i leśne. 5. miejsce w Polsce zajmuje dziennikarstwo i komunikacja społeczna. Z kolei na 6. m. w Polsce znalazły się aż 3 kierunki: geodezja i kartografia, kierunki o żywności i żywieniu oraz lekarski. Na  8. – pedagogika specjalna. 9. m. zajmują teologia i politologia. Tuż za pierwszą 10 – na 11. M. – uplasowały się: biologia, biotechnologia, pielęgniarstwo, a także turystyka i rekreacja. W rankingu, łącznie znalazło się 27 kierunków prowadzonych na UWM.

- Większość rankingowanych kierunków kształcenia z naszego Uniwersytetu uzyskała lepsze lokaty. Niektórymi jesteśmy bardzo zaskoczeni. Kierunek lekarski awansował z 17. na 6. miejsce w Polsce - wyprzedzając uczelnie medyczne o utrwalonych tradycjach. To naprawdę duży sukces. Ale również kierunki z obszaru nauk społecznych czy humanistyczne awansowały dość znacząco. Myślę, że możemy śmiało patrzeć w przyszłość, a wszystkich maturzystów serdecznie zapraszamy do studiowania na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim. Wyniki tegorocznego rankingu świadczą o tym, że gwarantujemy wysoką jakość kształcenia - podsumowuje prof. Jerzy Przyborowski.

Ranking Perspektyw uwzględnia również 29 wskaźników zgrupowanych w siedem kryteriów: prestiż, absolwenci na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał naukowy, innowacyjność i umiędzynarodowienie. Czyni to z niego jeden z najbardziej rozbudowanych i najbardziej transparentnych rankingów edukacyjnych na świecie. Jest też jednym z czterech, które posiadają międzynarodowy certyfikat jakości "IREG Approved". Jego metodologię opracowuje kapituła pod przewodnictwem prof. Michała Kleibera, b. prezesa Polskiej Akademii Nauk.

I tak pod względem prestiżu UWM uplasował się na 27. pozycji wśród wszystkich szkół wyższych w Polsce, pod względem pozycji rynkowej absolwentów na 46. miejscu. 27. miejsce zajmuje pod względem potencjału naukowego, a 25. Pod względem innowacyjności. Efektywność naukowa to pozycja 29. 42. I 47. miejsce UWM zajmuje pod względem publikacji i umiędzynarodowienia.

syla, Radio UWMFM

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy 2020 to w istocie cztery rankingi odzwierciedlające różne misje pełnione przez polskie uczelnie. Są to:
• Ranking Uczelni Akademickich - obejmujący wszystkie szkoły wyższe (z wyjątkiem uczelni artystycznych) posiadające uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora;
• Ranking Uczelni Niepublicznych - obejmujący niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magistra;
• Ranking Publicznych Uczelni Zawodowych - obejmujący publiczne uczelnie specjalizujące się w kształceniu na poziomie praktycznym;
• Ranking Kierunków Studiów - obejmujący 70 kierunków studiów, w tym Ranking Kierunków Medycznych oraz Ranking Studiów Inżynierskich.

Pełne wyniki Rankingu Szkół Wyższych oraz Rankingu Kierunków Studiów Perspektywy 2020 są dostępne pod adresem: www.ranking.perspektywy.pl