Atrakcyjny, czyli jaki?

uczestnicy seminarium inguracyjnego
Grant w wysokości 570 tys. zł na zagraniczną promocję poprzez promowanie dobrych praktyk, wygrała Akademia Biznesu UWM w konkursie Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Tytuł zwycięskiego projektu to: „Umiędzynarodowienie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i wzrost rozpoznawalności polskiego szkolnictwa wyższego w Europie”. O co w nim chodzi?

- Akademia Biznesu rozpoczęła właśnie 3. rok swej działalności. Cieszy się dużym zainteresowaniem studentów i doktorantów, a jej absolwenci wypowiadają się o niej z uznaniem. Postanowiliśmy zatem pochwalić się naszym innowacyjnym rozwiązaniem edukacyjnym na szerszym forum, co w skali międzynarodowej oznacza promocję całego naszego Uniwersytetu – wyjaśnia ideę projektu jego koordynator, dr hab. Bogdan Włodarczyk, prof. UWM, z Wydział Nauk Ekonomicznych UWM, dyrektor Akademii Biznesu.

Do projektu, którego UWM jest liderem, prof. Włodarczyk pozyskał 6 partnerów zagranicznych: uniwersytety w Bifröst (Islandia), w Sienie (Włochy), w Stambule (Turcja), Rumuńsko-Amerykański w Bukareszcie (Rumunia), w Corunie (Hiszpania) i Politechnikę w Porto (Portugalia). W tym projekcie nie chodzi jednak tylko o przeprowadzenie kampanii reklamowej UWM w tych ośrodkach. Ma on głębszy kontekst. Składa się z 3 etapów: badania, promocja i wizyty studyjne (konferencje).

Co będą badać uczestnicy projektu?

- Celem projektu jest badanie rozpoznawalności polskiego szkolnictwa wyższego na europejskim rynku edukacyjnym i budowanie na nim potencjału UWM poprzez zwiększenie jego umiędzynarodowienia. Do tego celu posłuży promowanie naszej Akademii Biznesu oraz współpraca z zagranicą, czyli wspólne prace badawcze z partnerami dotyczące rozpoznawalności UWM i polskiego szkolnictwa wyższego w Europie – tłumaczy prof. Włodarczyk.

Uczestnicy projektu będą badać u siebie m.in. które kraje i uniwersytety studenci biorą pod uwagę w pierwszej kolejności planując wyjazdy na studia i co jest dla nich atrakcyjne. Będą też pytać pracujących na nich naukowców o to, jakie formy współpracy między zagranicznymi ośrodkami naukowymi uważają za atrakcyjne na tyle, żeby chcieli z nich korzystać. Pytania zadadzą także przedsiębiorcom, np. czy rozpoznają polskich pracowników z wyższym wyksztalceniem i jak oceniają ich przygotowanie zawodowe. Po zebraniu i przenalizowaniu tych danych uczestnicy projektu przygotują strategię promocji UWM. Będzie się odbywać na uczelniach uczestniczących w projekcie i w ich okolicach.

Potem nastąpi etap 3., czyli podsumowanie projektu w każdym ośrodku, a więc wizyty studyjne. Pierwsza na jego inaugurację już się odbyła - w dniach 26-27 listopada na UWM ( na zdj.). Ostatnia konferencja - za rok także odbędzie się w Kortowie. Projekt potrwa bowiem do końca roku 2020.

- Spodziewam się, że po zakończeniu tego projektu będziemy dysponować wiedzą o tym, jak postrzegane jest polskie szkolnictwo wyższe i czy UWM jest rozpoznawalny za granicą. Ta wiedza pozwoli nam dostosować UWM do oczekiwań zagranicznych studentów i naukowców oraz skuteczniej go promować – podsumowuje koordynator projektu prof. Bogdan Włodarczyk.

lek