Prof. Anita Frankowiak w I polskiej edycji programu o przywództwie akademickim

Dr hab. Anita Frankowiak, prof. UWM
Dr hab. Anita Frankowiak, prof. UWM z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej weźmie udział w I polskiej edycji prestiżowego międzynarodowego programu Academic Leadership Development Program (ALDP).

Do pierwszej, historycznej edycji programu aplikowali m.in. rektorzy, dziekani, dyrektorzy instytutów i menedżerowie polskich uczelni z imponującymi - jak wskazywali organizatorzy- osiągnięciami naukowymi i dydaktycznymi.

- To dla mnie ogromny zaszczyt. To także wyróżnienie dla mojego instytutu i dla Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Ten nowy model przywództwa akademickiego opiera się zmianie paradygmatu myślenia liderów, ich przejścia od poczucia zablokowania, frustracji i niebezpieczeństwa, pewnego niepokoju, który towarzyszy wszystkim pracującym na uczelniach wyższych, do przepływu, radości, bezpieczeństwa i obecności bez niepokoju. Michael Murray definiując przywództwo akademickie powiedział: Temat „przywództwa akademickiego" jest w mojej ocenie kwestią krytyczną w dzisiejszych czasach. Rzadko spotykam „szczęśliwego" profesora. W „życiu na uczelni" jest coś, co „wyczerpuje ducha". Myślę, że może to mieć coś wspólnego z tendencją do analizowania, krytykowania, znajdowania i skupiania się na błędach itp. Myślę, że duch ludzki rozwija się na wartościowaniu, docenianiu, afirmowaniu, szanowaniu i tym podobnych – wyjaśnia dr hab. Anita Frankowiak, prof. UWM z Instytutu Dziennikarstwa i Komunikacji Społecznej Wydziału Humanistycznego.

Warsztaty podzielone są na dwie części. Pierwsza to praktyczny warsztat z narzędzi przywództwa akademickiego. Część druga to pogłębienie umiejętności warsztatowych, zwieńczone spotkaniem z liderami amerykańskimi Barrym Johnsonem i Michaelem D. Kennedym, którzy zainspirowali polskich naukowców do tego, aby przyjrzeli się bliżej zjawisku przywództwa integralnego.

Celem programu jest nie tylko szkolenie liderów przywództwa akademickiego, ale także wyposażenie uczestników w wiedzę na temat przywództwa integralnego.

- To jest taki model, który jest już od wielu lat z sukcesem realizowany między innymi na uniwersytetach w Stanach Zjednoczonych. Podczas warsztatów pilotażowych w Polsce także pracujemy nad tym modelem, który będzie kontynuowany na Uniwersytecie w Oxfordzie. Oznacza to, że wiedza wypracowywana w trakcie tych spotkań buduje kształt tego programu - podkreśla prof. Frankowiak.

W modelu tym zastosowano bardzo wiele metod i narzędzi, które z jednej strony poszerzają działania i inspirują liderów do zmian, a z drugiej strony wychodzą naprzeciw wszystkim najnowszym koncepcjom przywództwa.

- Przywództwo integralne jest o tyle ciekawe, że mówi o napięciach, które w pracy na uczelni są bardzo widoczne. Są to napięcia zarówno na poziomie indywidualnym (rektor, dziekan, pracownik), ale są to także napięcia wewnątrzgrupowe, organizacyjnie i społeczne. W zarządzaniu integralnym przyglądamy się z jednej strony etosowi tradycyjnego uniwersytetu, czyli wizji Uniwersytetu Humboldta, a z drugiej strony uniwersytetowi przedsiębiorczemu i wędrujemy tropem modelu Burtona Clarka. Automotywacja, współpraca, budowanie wspólnoty badawczej, rozwój indywidualnej kariery, innowacyjnej dydaktyki, także wsparcie administracji - to są takie działania, które z perspektywy tego programu są niezwykle istotne. Wypracowanie „obecności bez niepokoju" na uniwersytecie nie jest łatwym zadaniem. Sztuka polega na tym, aby być jednocześnie spokojnym i obecnym. Przywództwo zakorzenione w poczuciu obecności pociąga za sobą w pełni profesjonalne zarządzanie komunikacją. Jednym z celów ALDP jest także umożliwienie uczestnikom budowania sieci kontaktów wśród liderek i liderów akademickich, a to otwiera naprawdę niebywałe możliwości. Tę innowacyjną wiedzę liderską połączę na pewno z wcześniej zdobytym wykształceniem i doświadczeniem bycia coachem, mentorem i tutorem akademickim. Mam głęboką nadzieję, że nasz Uniwersytet sięgnie po ten potencjał - podsumowuje prof. Frankowiak.

Patronem I polskiej edycji programu o przywództwie akademickim jest Sieć Badawcza Łukasiewicz i Two Wings Institute.

syla

Barry Johnson - założyciel i prezes Polarity Partnerships LLC, twórca Polarity Map ®. Od kilku dekad rozwija i stosuje metodologię Polarity Thinking ® z ludźmi i organizacjami na całym świecie. Jej podstawą jest przejście od myślenia albo-albo (Or-thinking) do myślenia i-i (And-thinking) dla dobra wspólnego.

Michael D. Kennedy - profesor socjologii oraz spraw międzynarodowych i publicznych na Brown University. Przez całą swoją karierę Kennedy zajmował się rolą akademii wglobalizującym się świecie, ruchami społecznymi, zmianą systemową i solidarnością. Opublikował m.in. Globalizing Knowledge. Intellectuals, Universities, and Publics in Transformation" (Stanford 2014). Kennedy był pierwszym prorektorem Uniwersytetu Michigan do spraw międzynarodowych, dyrektorem wielu instytutów i programów badawczych, ostatnio piastował stanowisko dyrektora Watson Institute for International Studies na Brown University.