Ochrona danych osobowych - Dokumenty

 
1. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych zwykłych - PL ENG
2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych - PL ENG
3. Rejestr czynności przetwarzania - PL
4. Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych - PL ENG
5. Oświadczenie o zachowaniu w tajemnicy danych osobowych i informacji oraz sposobu ich zabezpieczenia - PL ENG
6. Ewidencja osób upoważnionych do przetwarzania danych - PL
7. Ewidencja użytkowników z uprawnieniami do systemów informatycznych - PL
8. Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - PL ENG
9. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji - PL
10. Wniosek dotyczący uprawnień w systemie informatycznym - PL
 
Odwołanie zgody na przetwarzanie danych osobowych - PL
Pełnomocnik Lokalnego Administratora Danych - wzór pełnomocnictwa - PL