Komisja ds. Etyki Badań Naukowych

Dążąc do zapewnienia badaniom naukowym finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki zgodności z wysokimi standardami etycznymi oraz dla wsparcia badaczy przy rozstrzyganiu dylematów etycznych przy projektowaniu i prowadzeni badań, Rada NCN zaleca aby wnioskodawcy prowadzący badania z udziałem ludzi uzyskali opinie komisji ds. etyki badań naukowych (https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2016-03-24-zalecenia-dot-etyki-badan).

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt z członkami Komisji. Regulamin działania Komisji oraz wykaz niezbędnych dokumentów znajduje się w zakładkach.