Formularze

OSF - internetowe składanie wniosków - https://osf.opi.org.pl

Projekty badawcze - informacje przydatne przy składaniu wniosków: FORMULARZ DANYCH JEDNOSTKI

Wytyczne dla wnioskodawców do uzupełnienia PLANU ZARZĄDZANIA DANYMI w projekcie badawczym

Przydatne informacje dotyczące otwartego publikowania oraz indywidualnego oznaczania autorów publikacji w systemie ORCID

 

Instrukcja wewnętrzna dla Kierowników projektów, której celem jest przede wszystkim pomoc Państwu w sprawnym i prawidłowym rozpoczęciu realizacji projektu

  1. wniosek o nadanie kodu projektu (załącznik nr 1)
  2. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 2)
  3. plan zatrudnienia pracowników w projekcie (załącznik nr 3, załącznik nr 4)
  4. Formularz POL-on dla projektu realizowanego (załącznik nr 5)
  5. Szablon kosztorysu (Biuro Planowania i Monitoringu Finansowego)
  6. Harmonogram realizacji zamówień w ramach projektu (link do strony)
  7. Podanie o obniżenie pensum dydaktycznego (załącznik nr 6)

 

Formularz wewnętrzny do wniosku o przyznanie dotacji na inwestycję aparaturową:  

WNIOSEK o wyrażenie zgody na rozpoczęcie prac nad przygotowaniem projektu (dotyczy tylko projektów, w których zaplanowano wniesienie wkładu własnego):

 

Konferencje: